Ana içeriğe atla

Atıktan Üretilen Yakıtlar

Atıktan Üretilen Yakıtlar

Atık türetilmiş yakıt (WDF) birçok şekilde kullanılabilir ve peletlenmiş hayvan atıklarından Katı Rejenere Yakıtlara (SRF) kadar çeşitli yakıt türlerini kapsar. Yakıtın hangi formda olursa olsun prosese doğru şekilde beslenmesi önemli bir performans çıktısıdır. Böylesine geniş bir yakıt türü yelpazesiyle, her teknoloji için uygun tek bir büyüklüğün olması mümkün değildir. Müşterilerin, proseslerinin özel ihtiyaçlarını değerlendirecek ve sonrasında yakıt besleme performans hedeflerini karşılayacak en etkili teknoloji veya teknoloji karışımlarını tam anahtar teslim şekilde uygulayacak ve teslim edecek bir firmaya ihtiyacı vardır.

Clyde Bergemann, pnömatik ve mekanik taşıma sistemli yakıt besleme spektrumunun tamamında ve yalnızca yüksek doğruluğa sahip besleme yapmakla kalmayıp aynı zamanda uygun maliyetli etkin sistem performansı açısından kilit öneme sahip proses varyasyonlarına hızlı bir şekilde yanıt verecek besleyici ve çözümler yelpazesi konusunda da önemli referanslara sahip benzersiz bir pozisyondadır.

Peletlenmiş yakıtın her türlü formunun taşınması aşırı zor olabilir. Kısa mesafeler ve düşük transfer hızları için zayıf faz taşıması çok etkili olabilir ancak uzun mesafelerde performans sınırlamaları vardır. Clyde Bergemann’ın orta faz teknolojisi özellikle bu sorunu çözmek üzere geliştirilmiş olup zayıf fazın etkili olamadığı uzak mesafelerde yüksek transfer hızlarında pelet taşıması yapabilmektedir. 

Katı Rejenere Yakıtların da çok çeşitli formları olabilmektedir ve bu nedenle de basit bir çözümden bahsetmek mümkün değildir. Müşterinin yakıt tedarikçisi ve yakıt spesifikasyonu ile yakından çalışarak Clyde Bergemann, belli bir prosese yönelik en uygun çözümleri değerlendirecek ve kamyon/tren boşaltma işleminden yakıtın prosese doğru ve etkin bir şekilde beslenmesine ilişkin tüm önemli gereksinimlere kadar tam anahtar teslim paketi teslim edecektir.

Endüstriyel Uygulamalar
  • Enerji Üretimi
  • Endüstriyel enerji üretimi
  • Çimento ve Mineraller
  • Demir ve Çelik
  • Demir dışı metaller
  • Petrokimyasallar ve Plastikler
  • Su
  • Atıktan Enerji Üretimi
  • Alternatif Yakıtlar
  • Kömürden Kimyasal Madde veya Gaz üretimi