Ana içeriğe atla

Yakıt Beslemesi

Bir prosese yakıt beslenmesi o prosesin etkinliği ve performansının tam merkezinde olan bir husustur. Tam doğru miktarda yakıt gönderilmesi ve proses varyasyonlarına yanıt verebilme becerisi, proses etkinliğinin sağlanmasına ve işletme giderlerinin iyileştirilmesinde kilit rol oynar.

Aynı anda ateşleme ile birlikte yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve biyokütle yakıtların artması, yakıt besleme sistemlerinin karmaşıklığını ciddi ölçüde arttırmış olup çok geniş işletme parametreleriyle birlikte doğru beslemenin yapılmasına ilişkin teknoloji ihtiyacı da artmıştır.  Günümüzdeki proseslerin, pülverize kömür gibi kalitenin yeterli oranda tekdüze olduğu yakıtlarla ve yakıt kalitesinin ciddi oranda değişiklik gösterdiği Atıktan Üretilmiş Yakıt (SRF veya RDF) gibi yeni yakıt türleri ihtiyacını karşılaması gerekebilir.

En etkili çözüm, farklı pnömatik taşıma (zayıf veya yoğun) fazlarının bir karışımı ile hassas besleyiciler ve bir karmaşık mekanik taşıma sisteminin bir arada kullanılması olabilir. 

Clyde Bergemann, gelecekteki önemli yakıt karışımlarının pnömatik ve mekanik taşınması ve işlenmesine ilişkin tüm formları kapsayan bir yakıt besleme sistemi yelpazesi tasarım ve tedarik etme deneyimine sahiptir. Uzmanlarımızın tasarım sürecinin ilk aşamalarında yer alması, yakıt besleme sistemi için olası tüm seçeneklerin araştırılmasına yardımcı olarak, proses verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmek için müşterinin doğru yakıt besleme performansına ulaşmasını sağlar.

 Atıktan Üretilen Yakıtlar Linki

 Biyokütle Taşıma Sistemleri Linki

Endüstriyel Uygulamalar:
 • Enerji Üretimi
 • Endüstriyel enerji üretimi
 • Çimento ve Mineraller
 • Demir ve Çelik
 • Demir dışı metaller
 • Petrokimyasallar ve Plastikler
 • Su
 • Atıktan Enerji Üretimi
 • Alternatif Yakıtlar
 • Kömürden Kimyasal Madde veya Gaz üretimi
Avantajları:
 • Doğru besleme oranları
 • Besleme oranları, proses gereksinimlerinizi karşılayan oranlara dönüşür
 • Düşük işletme giderleri (daha az miktarda atık oluşumu)