Ana içeriğe atla

Mekanik Taşıma Sistemleri

Kül, Katı Yakıtlar, Kireçtaşı ve Alçı İçin Mekanik Taşıma Çözümleri

Clyde Bergemann, en zorlu kül çeşitleri ile en ağır koşullarda çok çeşitli mekanik taşıma sistemleri tasarlamakta ve tedarik etmektedir. Mekanik taşıyıcılar yüksek kapasiteli taşıma hızları ve aşındırıcı maddelerin taşınması için çok uygundur.

Genellikle Taşınan Ürünler

Mekanik taşıyıcılar yalnızca kömürle çalışan elektrik santrallerinde değil aynı zamanda yakma fırınlarında, biyokütle tesislerinde ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.  Sistemlerimiz, kaba, sıcak, aşındırıcı, yapışkan ve nemli yığın malzemeler dahil çoğu zorlu malzemelere ilişkin ihtiyaçları karşılamaktadır. Kömür, kok, atık/çöpten üretilen yakıt, biyokütle, kireçtaşı ve alçı gibi katı yakıtların beslenmesine yönelik tam, sağlam ve etkili çözümler sunuyoruz.

Ürün Yelpazesi

Ürün yelpazesine endüstriyel ve enerji alanındaki tüm ihtiyaçları karşılayan bantlı araba (tripper), zincirli ve mafsallı taşıyıcıların yanı sıra kovalı elevatörler, transfer sistemlerine, rejenerasyon ve kamyon boşaltma sistemleri dahildir.