Ana içeriğe atla

Taban Külü Atma

Dünyanın her yerinde çevresel bağlamda elektrik santrallerinin CO2'yi, su tüketimini ve ilgili kirleticileri mikro seviyeye indirme konusunda daha fazla çaba göstermeleri yönünde baskı yapılmaktadır. 1974 yılından bu yana Clyde Bergemann, kazan taban külü atılması konusunda enerji üretimi sanayisine temiz enerji çözümleri sunmakta ve kirleticilerin azaltılmasına odaklanma becerisini geliştirmeye çalışmaktadır.