Ana içeriğe atla

DRYCON™

Bir çelik levha konveyörü olan DRYCON™, taban külünü otomatik olarak taşımak ve ortamdaki hava ile soğutmak için kullanılır. Levha konveyörü, ekstrem sıcaklıklar ve güçlü dalgalanma gösteren taban külü miktarları gibi zor koşullar altında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki darbe kirişleri ve özel amortisör mekanizmaları sayesinde DRYCON™, kalıcı deformasyona uğramadan 30 metre yükseklikten aniden inen yüksek miktarda cüruflara dayanabilmektedir. DRYCON™ sistemi uygun yerleşim imkanları var ise, eski (örneğin sulu) sistemlerin yenilenmesi için de kullanılanilinir.

Çalışma Yöntemi

Çelik levha konveyör, iki yuvarlak baklalı zincir ve frekans kontrollü bir tahrik istasyonu ile doğrudan tahriklenir. Ortam havası, DRYCON™ içine üst uçtan ve konveyörün uzunluğu boyunca indüklenir. Hava, kül yüzeyi boyunca akış yönüne ters olarak hareket eder ve aynı zamanda soğutma işlevi görür. Ayrıca, kazan içerisindeki yanmamış karbon seviyesini düşüren ve buhar üretimi prosesine ekstradan termal enerji ilavesini ortadan kaldıran kor kül yeniden yakma prosesi devreye sokulur. Sistem, malzemeyi 45°'ye kadar eğimle bir siloya taşıyabilme kapasitesine sahip olup ikinci bir konveyör kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Jaw Crusher (Çeneli Kırıcı) / İşlevli İzolasyon Kapakları

Bazı proses uygulamalarında çok büyük klinker yığınları oluşur ve bunların ileri taşıma sistemini bloke etme tehlikesi vardır. Sistemi korumak amacıyla Clyde Bergemann, geçiş bunkerinin dibine monte edilen ve Jaw Crusher (Çeneli Kırıcı) işlevi olan bir izolasyon kapağı tasarlamıştır.
Üzerine her türlü büyük klinker yığınının oturacağı her bir geçiş bunkeri çıkışının dibine 250 x 250 mm aralıklı bir ızgara yerleştirilir. Bunlar hidrolik Jaw Crusher (Çeneli Kırıcılar) ile kırılır ve bu ızgaradan geçip düşmeleri sağlanır.
DRYCON'a girmeden önce kül partikül büyüklüğü azaltılarak hem soğutma etkisi artacak hem de yanma sonrası iyileşme sağlanacaktır. Ayrıca kırıcı gibi aşağı yönlü akım ekipmanları da tanımlanmış bir parçacık büyüklüğü ile karşılaşır.
Jaw Crusher (Çeneli Kırıcı) işlevli izolasyon kapakları DRYCON'u geçiş bunkerinden izole etmek için de kullanılabilir. Bu durumda taban külü, kazan çalışırken geçiş bunkerinde 8 saate kadar tutulabilir.

Merdaneli (rulo)Kırıcılar & Çekiçli Değirmenler

Kuru taban külünün değerini en üst düzeye çıkarmak için kazan içerisine, ileri taşıyıcıya resirkülasyonu  ve/veya silo ya da yük arabalarına boşaltılması için uygun parçacık büyüklüğüne ulaşacak şekilde kırılması veya pülverize edilmesi gerekir.  Merdaneli (rulo) kırıcılar ve çekiçli değirmenler, uygun parçacık büyüklüğünün sağlanmasında en yaygın olarak kullanılan araçlardır.

Merdaneli (rulo) kırıcılar genellikle parçacık büyüklüğünü 2 mm'nin altına indiremez. Gelen maksimum parçacık büyüklüğüne bağlı olarak gerekli azaltma oranına ulaşabilmek için seri halinde iki adet merdaneli kırıcı kullanılabilir. Daha küçük parçacık büyüklüğü gerekli olduğu durumlarda çekiçli değirmenler kullanılacaktır.  Yine, prosese bağlı olarak gerekli azaltım oranına ulaşmak için çekiçli değirmen veya Merdaneli (rulo) kırıcı ve çekiçli değirmen serileri tesis edilebilir.

Avantajları
 • Su gerekmez: çevreyi korur ve atık arıtma masrafından kurtarır
 • Külün yeniden yanmasıyla elde edilen ısı girişi, kazan verimliliğini arttırır, kömür kullanımını ve CO emisyonlarını azaltır
 • Satılabilir yan ürün: küldeki düşük karbon, külün kalitesini & değerini artırır
 • Düşük yaşam çevrimi masrafları
 • Kazanın kullanılabilirliğini artıran yük altında çalışmanın sürdürülebilmesi
 • Kazan yüksekliğinin en aza indirilmesi için kafa boşluğu gereksinimleri düşüktür
Seçenekler
 • Geniş bir ileri taşıma seçeneği yelpazesi
 • Her bir prosesin gereksinimlerine uygun genişlik & uzunluk seçenekleri
 • Farklı maksimum parçacık büyüklüğü gereksinimlerine uygun çoklu kırma seçenekleri
 • Hidrolik ve mekanik tahrik sistemleri
 • Kuru külü daha değerli bir kuru küle dönüştürmek için kazana yeniden gönderen kül resirkülayon sistemi
 • Ekstra kırma ve hazne/kazan izolasyonu sağlayan hazne çıkışı çeneli konkasörler
Endüstriyel Uygulamalar
 • Termik Santraller
 • Endüstriyel Santraller
 • Biyokütle
 • Atıktan Enerji Üretimi