Ana içeriğe atla

Rapping Sistemi (Çekiç Sistemi)

Bir rapping cihazı sistemi, özellikle atık, biyokütle ve endüstriyel tesisler için yatay kızdırıcı yollarının temizlenmesi için geliştirilmiş özel bir üründür.

Rapping (ÇEKİÇ) sistemleri, ısıtma ve reaksiyon yüzeylerindeki tortu, kurum ve curufları buhar, hava veya su gibi herhangi bir ilave temizleme maddesine gerek olmaksızın çıkarmak için uygulanabilir.

Clyde Bergemann, Norgren firması ile birlikte pnömatik single rapper, SMART Rapping ürünlerini geliştirmekte ve üretmekte ve pnömatik ve mekanik rapping sistemleri sunmaktadır.

Temizleme prensibi

Isıtıcı boru demetlerinin rapping‘i bir titreşim yaratır ve bu da biriken maddeyi sallayarak yerinden söker. Hava veya suya ihtiyaç olmadığından, temizleme işlemi mekanik çekiçler veya pnömatik tahrikli darbe silindirleri ile gerçekleştirilir. Ağır kirlenmelerde, daha yüksek darbe enerjileri kullanılmasına imkan tanıyan ve sonuç olarak daha iyi bir temizleme etkisi sağlayan pnömatik rapping sistemleri tavsiye edilir.

Ulaşılması olağanüstü zor olan kısımlara her bir rapper sayesinde ulaşılabilir.

SMART Rapping - Pnömatik single (tek) rapper

Bağımsız olarak ayarlanabilen darbe enerjisi, evaporatörlerin, kızdırıcıların ve ekonomizörlerin genel verimliliğinin tutarlı bir şekilde yüksek tutulmasını sağlamak için ısıtma yüzeyi temizleme prosedürünün hedef optimizasyonunun yapılmasına olanak tanır.

Özellikler
  • Rapping sistem için gürültü koruması sağlanması mümkündür (isteğe bağlı)
  • Eğer kazan pozitif basınçlı bir ünite ise sızdırmazlık havası baca gazlarının girişini engeller
  • İşletme personelinin sürekli kontrol edebilmesine olanak sağlamak için silindirler aşınma göstergesi ile donatılmıştır
  • Optimize edilmiş bir temizlik elde etmek için darbe enerjisi ayrı olarak ayarlanabilir
Avantajları
  • Tesisin optimal olarak temizlenmesi, kazanın işletme süresini uzatır
  • Üfleme maddesi olarak hava veya buhara ihtiyaç duyulmaz; bu da bakım masraflarını, yedek parça ihtiyacını ve işletim masraflarını azaltır
  • Rahat işletim ve kontrol odasına geri bildirim sağlama
  • Evaporatörlerin, kızdırıcıların ve ekonomizörlerin veriminde genel bir artış sağlanır
  • Kazanın kullanılabilirliğinin artması
  • Termal verimi en üst düzeye çıkarır ve gaz çıkış sıcaklıklarını düşürür