Ana içeriğe atla

SMART Clean Compact

SMART Clean Compact, küçük endüstriyel kazanların, atık yakma fırınlarının ve biyokütle tesislerinin proses verimini arttırmak için en uygun çözümdür. Tesis prosesini analiz etmek ve yorumlamak için termodinamik model-tabanlı bir algoritma kullanır. Optimum kazan verimi elde edilmesi için SMART Cannon ve SMART SCS, kurum üfleyiciler, rapping cihazları ve patlama jeneratörleri gibi temizlik cihazlarının tamamının performansı, SMART Clean Compact'tan elde edilen verilere dayalı olarak kontrol edilir. 
SMART Flux sensörler gibi diğer Clyde Bergemann tanı ekipmanları da bu sisteme entegre edilebilir.
 

Çalışma prensibi

Model-tabanlı buhar jeneratörü temizliği:

 • Temizlik işlemlerinin etkinliğini izlemek için halihazırdaki proses değişkenlerini (buhar/su ve baca gazı ölçümleri) kullanır
 • Hedeflenen bir analiz gerçekleştirmek için her bir kazan ayrı bölümlere ayrılır, örn. yanma sistemi ve konvektif kısım
 • Yük altında temizlikten önce, sırasında ve sonrasında buhar jeneratörü sürekli izlenir
 • Temizlik işlemlerinin etkisinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Buhar jeneratörü için en yüksek verime ulaşmak amacıyla temizlik stratejisinin optimizasyonu
   
Özellikler
 • Her bir kurum üfleyici grubu için uygun ve ihtiyaç-odaklı bir temizleme stratejisinin belirlenmesi
 • Optimum temizlik sıralamasının belirlenmesi
 • Temizlik kriterlerinin buhar jeneratöründeki mevcut duruma uyarlanması
 • Gerçek zamanlı kirlenme durumunu esas alan temizlik işlemi
 • Her bir kurum üfleyicinin hedeflenen aktivasyonu
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Endüstriyel kazanların, atık yakma fırınlarının ve biyokütle kazanlarının basit ve ihtiyaç-odaklı temizliği
 • Isıtma yüzeyine minimum erozyon(aşınma) etkisi
 • Isı eşanjöründe ısı transferinin artması ve baca gazı sıcaklığının düşmesi
 • Yeni kazanlar ve iyileştirmeler için uygun olması
 • Yük altında kazan temizliği için sensör-tabanlı yöntemlerle birleştirilebilir olması
 • Tüm kurum üfleyici imalatçılarının ve modellerinin kontrolünün mümkün olması