Ana içeriğe atla

Kağıt Hamuru & Kağıt için SMART Clean™

Clyde Bergemann'ın SMART Clean ™ sistemi, kurum üfleyici işlemlerinizi akıllı bir şekilde yönetmenin ve ısı eşanjörlerinizdeki ısı transferini arttırmanın üstün bir yoludur. Geleneksel kurum üfleyici sistemler temizlik faaliyetlerinin başlatılması konusunda sabit çevrim esaslıdır veya işletmecinin takdirindedir. Kirlenmenin kazanın içerisinde nerede oluştuğunu bilmeden boruların yetersiz veya aşırı temizlenmesi riski yüksektir. Bu temizlik şekli klinkerlerden kaynaklı tıkanmalar veya zorunlu kesintiler nedeniyle ısı transferinin düşmesi ile sonuçlanabilir ve her ikisi de kazanınızdaki termal verimi ve tesis ısı katsayısını etkiler.

SMART Clean™, kurum üfleyici sisteminizi, temizlik işlemlerini ihtiyaç olduğunda, ihtiyaç duyulan yerde ve uygun yoğunlukta başlatmak için gerçek zamanlı kazan verilerini kullanan akıllı ve kapalı-döngü denetim sistemine dönüştürür. Bir SMART Control platformu ve Termodinamik Modelleme (TDM) geri bildiriminden oluşan SMART Clean™ sistemi, kazan tıkanma sorunlarına karşı son teknolojidir.

Kazan bilgileri, kazanın konveksiyon geçişindeki ısı eşanjörlerinin temizliğini hesaplayarak kurum üfleyici işlemlerini yönetmek için bir algoritma aracılığıyla yazılımın analiz ettiği proses verilerinden toplanır. Sistem daha sonra temizleme zamanını, yerini ve yoğunluğunu belirler. Bu da boruların uygun şekilde temizlenmesini, yetersiz veya aşırı temizleme, tıkanma ve klinker oluşumunun ortadan kalkmasını sağlarken ısı transferini de optimize eder.

Bir temizlik faaliyeti sonrasında yazılım, tortu, kurum ve curuf birikme oranına ve öngörülen ısı transferi düşme oranına dayalı hesaplamaları kullanarak bu faaliyetin kül temizliği üzerindeki etkisini kaydeder. Sistem daha sonra her bir bölgenin (zone’un) kirlilik seviyesine göre her bir kurum üfleyici için önceliği belirler ve bir sonraki temizlik çevrimi için en yüksek önceliğe sahip kurum üfleyici‘yi seçer ve böylelikle en ağır kirliliğe sahip alanların sorun haline dönüşmeden önce en etkili kurum üfleyici ile temizlenmesini sağlar.

SMART Clean™ Proses Özeti

Clyde Bergemann’ın SMART Clean™ prosesi aşağıdaki adımlara dayanan iteratif ve kendi kendine öğrenen bir prosestir:

1. Adım:  Tüm Bilgilerin Toplanması

Kazan proses ve performans verileri iki farklı kaynaktan toplanır: kazan işlemlerinden elde edilen dolaylı kaynaklar (buhar sıcaklıkları, baca gazı sıcaklıkları, vb.) ve kurulu sensörlerden elde edilen doğrudan kaynaklar.

2. Adım:  Bilgilerin Yorumlanması

Gelen verilerin niceliği ve niteliği değişebilmektedir. Ayrıca, kirlenme süreçleri ve onların zaman boyutu da dahil olmak üzere izlenen değişken üzerindeki etkileri konusunda temel bir anlayış geliştirmek gerekir. Clyde Bergemann, bir sonraki adımda bilimsel kanıtlara dayalı olarak ilerlenmesine olanak tanıyan bir temizlik çözümü sağlamak amacıyla proses ve sensörlerden toplanan devasa hacimdeki veriler arasından kestirmeden sonuca ulaştıracak algoritmalar geliştirmiştir.

3. Adım:  Otomatik Aktivasyon

2. Adımdaki analitik işlem tamamlandığında, sistem konveksiyon geçişinde (geri çekilebilir kurum üflemeler) gerekli temizleme ekipmanını aktive eder. Spesifik temizleme cihazının aktivasyonu önceden belirlenen temizlik yoğunluğuna göre gerçekleştirilir.  Üfleme basıncı, üfleme hızı ve bölgesi (zone), bölge denetim gibi parametreler lokal temizlik gereksinimlerine göre hassas bir şekilde yönlendirilir. Hedef, optimum temizlik yoğunluğunun, sıklığının ve yerinin kirin gerçek yeri ve inatçılığına göre belirlenmesidir.

4. Adım:  Yanıtın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Sistem, spesifik bir temizleme cihazını başlatıp çalıştırdıktan sonra algılanan başarının bir değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme, temizlik faaliyetinden elde edilen veriler esas alınarak yapılır. Örneğin; kazan temizliği için lokal ısı akışı artışı mevcut kazan yükü için kabul edilebilir bir temizlik seviyesi ile karşılaştırılacaktır. Termal etki de boru için kabul edilebilir seviyeyle karşılaştırılacaktır.

SMART Clean™ sistemi, mevcut baca gazı çekişi diferansiyel basınçlarını (DP) proses değişkeni olarak kullanarak ve baca gazı DP üzerinden her bir kurum üfleyici için etkinlik hesaplayacaktır.

Değişken Basınç / Akış Kontrol Modülü

Bir değişken akış/basınç modülü, işletmecilere, temizleme basınçlarını, buhar vanasından ziyade, denetim sisteminden ayarlayabilme olanağı sağlayan bir seçenek olarak eklenebilir. Bunu kullanarak, aynı lans yolu içindeki her bir boru demetini farklı şekilde temizlemek için uygun yoğunluk elde etmek amacıyla temizleme basıncı değiştirilebilir. Ayrıca, temizleme maddesi akışını azaltarak Tek Geçiş Temizliği ile birlikte kullanıldığında temizlik maddesi tasarrufu sağlayabilir. (Not: Basınç kontrol vanası, denetim sisteminin girişinden modülasyon yapabilmelidir).