Ana içeriğe atla

Uygulamalar

SMART Clean, prosesin tamamını değerlendirir: Kapsamlı analiz uzmanlığından faydalanma

Bir çözüm sağlayıcı

Fosil yakıtların yanması karmaşık bir süreç olup bu durum, sorunların çok geç fark edilmesi ve/veya gerekli müdahalelerin isteğe bağlı bir şekilde değişen durumlara adapte edilememesi durumunda giderek zorlaşmaktadır.

Doğrudan ölçüm, veri analizi ve veri değerlendirmesi gerçekleştiren SMART Clean, önemli proses parametrelerini sürekli izlemek ve isteğe bağlı temizlik eylemlerini gerçek zamanlı olarak tanımlamak için gerekli olan kapsamlı analiz kabiliyetini sağlar. SMART Clean, yakıt ve tesise özgü zorlukların ideal bir şekilde üstesinden gelmenizi sağlar.

Zayıf ısı transferi 

Isıtma ve reaksiyon yüzeylerinde izolatör işlevi gören tortu, kurum ve curuflar nedeniyle ısı transferi azalır SMART Clean, ısı transferini sürekli ve doğrudan ölçen enerji kazanlarında kullanılmak üzere benzersiz şekilde geliştirilmiş ısı akışı sensörleri sunmaktadır. Bunun sağladığı avantaj, gitgide katılaşmakta olan tortu, kurum ve curufların fark edilmesi ve zamanında temizlenmesidir.

Referans projelerimizden biri, fırın içinde ısı transferinde %35 oranında artış sağlamayı başarmıştır.

Değişen yakıt kalitesi ve yakıt karışımı 

Düşük arz fiyat ihtiyaçleri, kömür tiplerindeki değişiklikleri ilginç bir seçenek haline getirmektedir. Ancak yakıtta oluşan bir değişiklik, yakıtın kimyasında da bir değişikliğe neden olur. Beraberindeki proses de değişir, örn. daha yüksek/düşük yanma ve baca gazı sıcaklığı, bu da tortu, kurum ve curuf oluşumunu doğrudan etkiler. SMART Clean'i kullanarak, önemli proses parametrelerinin sürekli bir değerlendirmesi yapılır; böylece kazan otomatik olarak temizlenir ve ısı akışı çok düşmeden evvel gereken eylem uygulanır.

Referans projelerimizden birinde, kullanılabilir yakıtların yelpazesinin büyük ölçüde genişletilebileceğini kanıtlayabildik.

Yüksek miktarda kül oluşumundan kaynaklanan silo tıkanıklığı

Bazı sistem koşulları, fırında ciddi cüruf bağlanmasına neden olur ve bunlar, kırılıp düştüklerinde hazne tıkanmasına yol açabilir. Bu tortu, kurum ve curuflar tonlarca ağırlıkta olabilir. Eğer hazne tıkanırsa, bu sorun büyük ihtimalle kazanın çalışması durdurularak çözülebilecektir.

Bu koşullar, önemli proses parametrelerinin sürekli izlenmesini ve iyi-dengelenmiş kazan temizlik stratejileri ile sürekli önleyici ölçümlerin yapılmasını gerektirir.

SMART Clean kullanılarak fırındaki tortu, kurum ve curuf birikimi konusunda kapsamı bilgi elde edilir ve böylelikle uygun temizlik eylemleri tanımlanabilir ve zamanında uygulanabilir.

Kazan temizliği giderlerinin çok yüksek olması

Sabit bir aralıkta gerçekleştirilen yük altında kazan temizliği eğer çok sık yapılırsa etkili olmayabilir. Sonuç olarak da para ve temizleme maddesi (buhar/hava) israfı meydana gelir. SMART Clean ile temizlik işlemi yalnızca gerçekten gerekli olduğunda gerçekleştirilir. Halihazırdaki temizleme cihazlarının esnek bir şekilde kontrol edilebilmesi şartıyla, SMART Clean tarafından temizlik parametrelerinin gerçek tortu, kurum ve curuf durumuna ayarlanması ile daha ayrıntılı bir tanımlama yapılabilir.

Dört referans projemizin birinde temizlik veriminde herhangi bir kayıp olmaksızın temizlik faaliyetlerini %35 oranında ve buhar tüketimini ise %40 oranında azalttık ve bu da haliyle giderler konusunda fayda sağladı.

Yoğun temizliğe bağlı boru hasarı oluşması

Dalgalanma sergileyen çeşitli etkileyici faktörler nedeniyle tortu, kurum ve curuf oluşumu asla tekdüze olmaz. Buna göre sabit temizlik parametreleriyle kazan temizliği yapılması aşırı temizlik yapılmasına neden olabilir.  Sonuç olarak da temiz alanlar yine ve yeniden temizlenmiş olur ve bu da boruda erozyon (aşınma) oluşmasına yol açabilir.

Sensör ölçümleri kullanılarak ve veriler izlenerek temizlik verimi sürekli uygun tutulur. Böylelikle, SMART Clean, isteğe bağlı temizleme parametrelerini tanımlayarak aşırı temizlik ve boru hasar riskini önleyebilir.

Kesintilerin çok sık olması

Ağır tortu, kurum ve curuf oluşumuna yatkın yakıtlar, örn. atıktan üretilmiş yakıtlar, tüm işletmeciler için zor bir görev teşkil eder. Yalnızca birkaç haftalık işletim süreleri anormal değildir. Sadece sabit bir aralığa göre gerçekleştirilen yük altında kazan temizliğinden yalnızca küçük bir iyileşme beklenebilir. SMART Clean, temizlik eylemlerini yalnızca gerçekten gerekli olduğunda etkinleştirmekle kalmaz aynı zamanda kazan içerisindeki tortu, kurum ve curufların yerini tam olarak tespit eder. SMART Clean'in analitik kapasitesi temizlik işlemini belirleyebilir ve temizlik işlemine odaklıdır ve hedeflenen temizlik sayesinde aşırı temizlik yapılmasını önler ve azaltır. Referans projelerimizin birinde önceden ortalama 8 hafta olan işletim süresini 24 haftaya çıkarabildik.

Değişen işletme yükleri

Kısmi yük, tam yük altında işletime kıyasla farklı bir tortu, kurum ve curuf oluşumuna neden olur. Benzer şekilde farklı mil kombinasyonları da farklı tortu, kurum ve curuf durumları oluşturur. Yük altında kazan temizliği yalnızca nerede, ne kadar yoğun ve ne zaman gerçekleştirildiğinin daima "bilinmesi" halinde etkin olarak gerçekleştirilebilir.

SMART Clean, bu bilgiyi sağlar ve ilgili tüm parametrelerle birlikte tam bir temizlik talimatı sunar. Bunu yaparken SMART Clean tüm imalatçıların temizlik cihazları ile çalışır. Temizlik cihazları ne kadar esnek kontrol edilebilirse o kadar ihtiyaç-odaklı işlem gerçekleştirilebilir.