Ana içeriğe atla

Tanı

Akıllı kazan temizliği, önemli proses parametrelerinin teşhis edilmesi ile başlar. Farklı sensörler bu parametreleri sürekli izler ve ısı akışı, alev ve baca gazı sıcaklığı, yüzey sıcaklığı ve kızdırıcı ve ara kızdırıcı alanlarındaki tortu, kurum ve curufların ağırlığına ilişkin önemli verilerin analizi için geri bildirim sağlar.    SMART Clean'ın tanı araçları ile buhar jeneratörünün farklı lokasyonlarındaki mevcut cüruf bağlanması & kirlenme durumu belirlenir.
 

SMART Flux Sensörü

SMART Flux Sensörü, fırın duvarları üzerindeki ısı akışını doğrudan ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Temizleme prensibi
 • Fırına dönük tarafta doğrudan ısı akışı yoğunluğu ölçümü
 • Özel termokupl ile boru duvarı sıcaklıklarının ölçülmesi
 • Ölçülen değerler daha sonra her bir malzemenin katsayısı ve kalibrasyon verileri hesaba katılarak ısı akışı yoğunluğunu hesaplamak için kullanılır
 • Boru yüzeyi sıcaklığının belirlenmesi, borular üzerindeki termal gerilimin değerlendirilmesini ve böylelikle hizmet ömürlerinin tahmin edilmesini sağlar
Özellikler
 • SMART Flux Sensörleri, her bir tesisata özel olarak konfigüre edilir, üretilir ve kalibre edilir
 • SMART Flux Sensörleri, dahili kablo tesisatı ile birlikte kuruluma hazır olarak tamamen ön monteli şekilde teslim edilir
 • Ayrıca sensöre bir yedek ölçüm bölümü yerleştirilmiştir
 • Tüm ölçümler, bu verilerin çeşitli yazılım modülleri tarafından analiz edildiği, değerlendirildiği ve yorumlandığı SMART Furnace analiz merkezine aktarılır
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Isı transferini ölçer, fırındaki cüruf bağlanmasını tespit eder, hangi temizleme cihazının uygun olacağına ilişkin geri bildirim gönderir ve böylelikle kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumunu önler ve kesintileri ve hasarları azaltır
 • Isı transferini ve proses verimini arttırır
 • Isıtma yüzeylerinde daha az erozyon oluşması
SMART IsoTemp

SMART IsoTemp, fırındaki alev ve baca gazı sıcaklığını sürekli ve kesintisiz olarak ölçer.

Çalışma prensibi
 • Radyasyon pirometresine dayalı ölçüm sistemi
 • Pirometreler, fırının radyoaktif radyasyonunu tespit eder
 • Ölçülen radyasyon sıcaklık sinyallerine aktarılacaktır
 • 5'ten fazla Pirometre kullanılarak tüm bir fırın bölümünün sıcaklık profili çıkarılacaktır
 • Görselleştirme, bir veya iki boyutlu görüntü şeklinde sunulur
Özellikler
 • Bir boyutlu veya
 • İki boyutlu ölçüm sistemi (min. 5 adet SMART IsoTemp-Pirometre) olarak kullanılabilir
 • Ölçüm sonuçlarına dayalı olarak, sıcaklığı ve yanmayı optimum çalışma koşullarında tutmak ve çalışma performansını stabilize etmek için ateşleme işlemi sırasında tam zamanında düzeltici önlemler uygulanabilir.
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Proses parametresi alev veya baca gazı sıcaklığının sürekli teşhis edilmesi ve zamanla oluşan dalgalanmaların tespit edilmesi
 • Yanma prosesinin optimizasyonu için anlık düzeltme, ör. hava beslemesinin veya yakıt kütle akışının kontrolü
 • SNCR-denetimi ve yanma gücünün regülasyonu için güvenilir temel veriler
 • Kazan prosesinin denetimi ve kazan temizliği sonrasında sonuçların doğrulanmasına yönelik termal tanı, emisyonun, korozyonun azaltılması ve tortu, kurum ve curufun kontrol edilmesi açısından önemli bir temel oluşturur.
 • Minimal alana ihtiyaç duyar ve esnek mekanik parçası yoktur
 • Yalnızca membran duvarda küçük bir açıklık olması gerekir
 • Sızdırmazlık havası olarak hava tüketimi düşüktür
SMART InfraScan

SMART InfraScan, evaporatör duvarları için kullanılan temassız bir yüzey sıcaklığı ölçüm birimidir

Çalışma prensibi
 • Kızılötesi sensör, kazan dairesinde kazan duvarı üzerine monte edilmiş bir hava ve su soğutmalı probu olan bir kamera ünitesi parçasıdır
 • Bu prob ve kamera ünitesi, kazan içerisine lineer hareket cihazı ile gönderilir
 • Kızılötesi kamera duvarı tarar ve yüzey sıcaklığını ölçer
 • Bilyalı rulman destekli döner bir cihaz, probun fırın duvarlarını taramak için ölçüm pozisyonuna ulaşmasını sağlar
 • Ölçümün sonunda, lineer hareket cihazı probu geri çeker ve kamera ünitesi kazanın dışındaki bekleme pozisyonuna geçer
Özellikler
 • Gerekli kızılötesi sensör sayısı, fırının tasarımına ve baca gazının kızılötesi aralığının görünürlük koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir
 • Detektörün dalga boyu mevcut fırın atmosferine uygun olarak seçilir
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Fırın içerisine tutunan cürufların tespit edilmesi ve böylelikle ihtiyaç-odaklı yük altında fırın temizliğinin sağlanması
 • Hedefe göre ve mevcut cüruf bağlanma seviyesine göre ayarlanmış temizlik ile membran duvarlarına aşırı termal yükleme yapılması önlenir
 • Temizlik sıralamalarının optimize edilmesi sayesinde daha az proses etkisi görülmesi
 • Temizlik faaliyetlerinin otomatik aktivasyonu ve bu sayede tortu, kurum ve curufların zamanında temizlenmesi
 • Optimum temizlik sonuçları
SMART Gauge Sensörü

SMART Gauge Sensörü, gerinim ölçer Teknolojisine dayalı olarak ısı eşanjörü demetleri içerisindeki kül tortu, kurum ve curuflarının ağırlığını doğrudan ölçecek şekilde tasarlanmıştır.

Çalışma prensibi
 • SMART Gauge Sensörleri, kazanın dışındaki asılı borulara monte edilir ve gerinim ölçer vasıtasıyla ısı eşanjörü yüzeyleri üzerinde biriken kül tortu, kurum ve curuflarının ağırlığındaki değişiklikleri ölçer.
 • Tortu, kurum ve curuflardaki artış kendini ağırlık artışı olarak belli eder
 • Bu da ağır tortu, kurum ve curufların bulunduğu yerleri belirtir
 • Sensörlerin sayısı ve pozisyonlanması, kazan geometrisinin yanı sıra ısıtma yüzeylerinin yerleşimine ve kazan temizleme ekipmanlarının sayısına ve konumuna bağlıdır
Özellikler
 • Özel uygulamalar ve kazan tasarımı için 600°C'ye kadar yüksek sıcaklık sensörleri mevcuttur
 • Belli bir miktar SMART Gauge Sensörü kullanılarak kazanın tüm en kesitini kaplayacak bir ölçüm ızgarası oluşturulur
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Isı eşanjörü demetleri üzerindeki kirlenmenin durumunu tespit ederek, ihtiyaç-odaklı, seçici ve otomatik yük-altında temizlik gerçekleştirilebilir
 • Kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumu önlenir
 • Konvektif kısımdaki ısı absorpsiyonu (emişi) iyileştirilir
 • Farklı kalite ve bileşime sahip yakıtların kullanımı konusunda daha fazla esneklik sağlar
 • Daha az miktarda temizleme maddesi kullanımı
 • Hedeflenmiş ve azaltılmış konvektif kısım temizliği sayesinde proses üzerinde daha az etki oluşur