Ana içeriğe atla

Karar

CLEANING MANAGER

CLEANING MANAGER, SMART Clean'in kontrol merkezidir ve kazan veriminin ve kullanılabilirliğinin korunmasından sorumludur.

Depolanan veriler ne kadar kapsamlı olursa CLEANING MANAGER da bir o kadar otomatik bir sistem olarak çalışabilir. Optimum temizlik stratejisi kararı, yani hangi temizlik cihazının ne zaman ve hangi temizlik parametreleriyle etkinleştirileceği kararı CLEANING MANAGER tarafından gerçek zamanlı olarak verilir.  Bu yapılırken, proses ve prosedür gereksinimleri de hesaba katılır.

Çalışma prensibi
 • SMART Furnace ve SMART Convection analiz merkezleri tarafından önerilen tüm temizlik işlemlerinin güvenirliği kontrol edilecek ve o bağlamda değerlendirilecektir
 • Son kararın verilmesinde CLEANING Manager, PHR modülü tarafından sağlanan mevcut proses verilerini dikkate alır
 • Temizliğin NEREDE, NASIL ve NE ZAMAN yapılacağına CLEANING MANAGER karar verir
 • Planlanan revizyon gibi depolanmış işletim olaylarına da erişir böylece seçilen temizlik stratejisi yakın gelecekte sistem gereksinimleriyle de uyumlu olur
Özellikler
 • CLEANING MANAGER, denetim sistemi vasıtasıyla gerekli temizlik cihazlarını etkinleştirir
 • CLEANING MANAGER, belirlenen verilerin tamamını yönetir ve görselleştirir ve böylelikle istemci-sunucu mimarisinde bir PC-destekli sistem olarak kullanıcı arayüzü sağlar
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Fırın ve konvektif kısımda ihtiyaç-odaklı, selektif ve otomatik yük-altında kazan temizliği gerçekleştirmek
 • Kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumu önlenir
Çalışma prensibi

PHR - Tesis Isı Katsayısı

Tesis Isı Katsayısı, tesisle ilgili sorunlar için bir rehberdir.

 • PHR modülü, kazanla ilişkili tüm bileşenlere ilişkin bilgileri bir araya getirir, yani pompalar, üfleyiciler, türbinler, vb.
 • Bu, kazan işletimi, mil kombinasyonları ve benzer hususları kapsar ve ID fanının performans eğrisi gibi bileşen karakteristiklerini içerir
Özellikler
 • "Olursa Ne Olur Hesaplamaları" ile değişen parametrelerin etkileri önceden test edilebilir
 • CLEANING MANAGER ile yapılan bilgi alış verişi, tanımlanan temizlik stratejisinin kazan verimini ve uygunluğunu korumasını sağlar
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • İşletim sırasında prosesler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
 • Maliyet azaltma potansiyelinden haberdar olmak ve faydalanmak
 • Yazılım ve donanımın tek bir kaynaktan gelmesi ve böylelikle tesisin verimi ve kullanılabilirliğinin mümkün olan en iyi şekilde korunması açısından optimum yük-altında kazan temizliği için ideal uyum sağlanması
 • Esnek ve otomatik olarak uygulanan temizlik stratejisi
 • Her bir proses bileşeninin gider ve performansının izlenmesi
 • Parazitlerin zamanında fark edilmesi ve planlanan kesintilerin daha iyi bir şekilde hazırlanması