Ana içeriğe atla

Analiz

Aynen akıllı birimler gibi, yazılım modülleri, verileri gerçek zamanlı olarak sürekli analiz eder ve yorumlar.

Cleaning Manager için Temizliğin NEREDE, NASIL ve NE ZAMAN yapılacağına ilişkin öneriler sunarlar.

Kazan içerisinde farklı proses koşulları olması nedeniyle, fırın ve konvektif alanın kendi analiz birimleri olması şarttır. Koordineli olarak çalışan uzman analiz merkezleri SMART Furnace ve SMART Convection ile Clyde Bergemann, her bir tortu, kurum ve curuf durumunun optimum şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu da bir akıllı kazan temizleme sisteminin ihtiyaçlarını ele alır.

SMART Furnace

SMART Furnace yazılım modülünün görevi, fırındaki tortu, kurum ve curufların durumunu sürekli izlemek ve değerlendirmek ve uygun ve ihtiyaç-odaklı temizlik işlemleri belirlemektir. SMART Furnace'ın temel görevleri şunlardır:

 • Fırındaki cüruf bağlanma durumunun sürekli izlenmesi                                                                                                        
 • Ölçüm verilerinin sürekli doğrulanması
 • Cüruf bağlanma durumunun analiz edilmesi
 • Fırın için uygun ve ihtiyaç-odaklı bir temizleme stratejisinin belirlenmesi
Çalışma prensibi
 • Kazanın bölgelere ayrılması, ısıtma yüzeyi içerisindeki cüruf bağlanmasının tam pozisyonunun belirlenmesi açısından önemli bir temel oluşturur
 • Her bir cüruf bağlama durumunun belirlenmesi için her bir bölge için analiz gerçekleştirilir
 • Ölçülen ısı akıları ve/veya yüzey sıcaklıkları, cüruf bağlanmasının pozisyonunu ve yoğunluğunu gösteren koordinatlara dönüştürülür
 • Kazanın içerisinde brulör ve ikincil hava beslemeleri gibi temizlenemeyen alanlar bölge dağılımında değerlendirilir
 • Bu ihtiyaç-odaklı temelde SMART Furnace, selektif temizlik gereksinimleri oluşturur
 • Doğrudan sensor ölçüm değerlerini değerlendirerek gerçekleştirilmiş bir temizlik işlemini değerlendirmek için geliştirilmiş seçilebilir "kapalı döngü" modu
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumunun önlenmesinde ihtiyaç-odaklı, selektif ve otomatik yük-altında fırın temizliği gerçekleştirmek
 • Evaporatördeki ısı absropsiyonu (emiş) iyileştirilir
 • Fırın çıkış gazı sıcaklığının düşmesi
 • Farklı kalite ve bileşime sahip yakıtların kullanımı konusunda daha fazla esneklik sağlar
 • Hedeflenmiş ve azaltılmış fırın temizliği sayesinde proses üzerinde daha az etki oluşur
 • Evaporatörde ölçülen değerler yapılandırılmış ve takibi kolay şekilde görselleştirilir
 • Evaporatör duvarının ısıtma yüzeylerindeki termal gerilimin sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi
SMART Convection

SMART Convection, buhar jeneratörlerinin konveksiyon bölümündeki tortu, kurum ve curufların durumunun sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi ve uygun ve ihtiyaç-odaklı temizlik işlemlerinin belirlenmesine yönelik bir modüldür. SMART Convection'ın temel görevleri şunlardır:

 • Konveksiyon bölümündeki cüruf bağlanma durumunun sürekli izlenmesi
 • Ölçüm verilerinin sürekli doğrulanması
 • Cüruf bağlanma durumunun analiz edilmesi
 • Uygun ve ihtiyaç-odaklı bir temizleme stratejisinin belirlenmesi
Çalışma prensibi
 • Kazanın bölgelere ayrılması, SMART Convection'ın esnekliğinin kapsamlı olması açısından önemli bir temel oluşturur
 • Tortu, kurum ve curuf durumunun tanı bilgilerinin ve analitik verilerin akıllı kombinasyonuna dayalı zone (bölge)-esaslı tespiti
 • Konveksiyon bölümü için selektif bir temizleme stratejisinin belirlenmesi
 • Doğrudan sensor ölçüm değerlerini değerlendirerek gerçekleştirilmiş bir temizlik işlemini değerlendirmek için geliştirilmiş seçilebilir "kapalı döngü" modu
Özellikler
 • SMART Convection, DM, Matrix Clean ve SHFM'den bilgileri alır ve onları temizlik parametrelerine dönüştürür ve böylelikle yalnızca gerekli kurum üfleyiciler belirlenir ve ihtiyaç-odaklı işlem parametreleri tanımlanır
 • Parametrelerle ifade edilen tüm temizlik işlemleri, temizlik ve son karar için CLEANING MANAGER'a iletilen bir öneri durumuna sahiptir
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Konvektif kısımda ihtiyaç-odaklı, selektif ve otomatik yük-altında fırın temizliği gerçekleştirmek
 • Kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumu önlenir
 • Konvektif kısımdaki ısı absropsiyonu (emişi) iyileştirilir
 • ECO sonrasında baca gazı sıcaklığı düşer
 • Farklı kalite ve bileşime sahip yakıtların kullanımı konusunda daha fazla esneklik sağlar
 • Buhar üretimi prosesine ilişkin ek bilgi sağlanır, örn. baca gazı yolu boyunca baca gazı sıcaklığı profili
 • Daha az miktarda temizleme maddesi kullanımı
 • Konvektif kısımda gerçekleştirilen hedeflenmiş ve azaltılmış temizlik sayesinde proses üzerinde daha az etki oluşur
 • Buhar jeneratöründe yapılandırılmış ve takibi kolay görselleştirme
Termodinamik modelleme (TDM)

Gerçek zamanlı termodinamik modelleme

Termodinamik modelleme (TDM) ile elektrik santrali prosesinin tamamı resmedilir ve termodinamik olarak dengelenir. TDM, çoğunlukla su/buhar devresi ve baca gazı akışı olmak üzere mevcut proses ve ölçüm verileri ile çalışır.

Çalışma prensibi
 • Bir bileşen kitaplığından, yakıt ve hava beslemesinden baca gazı yolu ve su-buhar sirkülasyonuna kadar gerekli tüm elektrik santrali bileşenleri seçilir ve ilgili proses parametreleri girilir
 • İlgili tüm tesis bileşenleri öncelikle tasarım verileri esas alınarak bir model içerisinde birbirleriyle ilişkili hale getirilir
 • İşletim süresince bu modeli kullanmak için DCS'den alınan sinyal listesi kullanılır
 • TDM, her bir hesaplama adımı için tamamen otomatik ve gerçek zamanlı olarak gerekli proses ve ölçüm değerlerini okur
Your Benefits
 • Illustration of the plant-specific processes and interrelationships
 • Validation and plausibility check of the measuring system data
 • Determination of missing measured values and/or additional process parameters, e.g. flue gas temperatures between the heating surfaces
 • Calculation of heating surface effectiveness
 • Software for intelligent on-load boiler cleaning
MATRIX Clean

The Matrix Clean is designed for use in horizontal mounted heat exchanger bundles and analysis the different fouling situation of the heat exchangers in the convective part of the boiler.

Principle of function 
 • Definition of cleaning matrix  –  Heat exchanger are divided into zones
 • Combination of measurement (SMART Gauge Sensors ) and thermodynamic modelling (TDM)
 • All SMART Gauge Sensors, mounted on the supporting pipes of the heat exchange bundles, send the directly measured weight data to the Matrix Clean software module for evaluation
 • Increasing deposits are indicated by an increase in weight
 • Combined with the calculated heat transfer values of the single heat exchanger bundles by TDM, it is known where exactly in the bundle the deposit is located
Features
 • All necessary information are is available to select required sootblowers and define demand-driven cleaning parameters
 • The activation of a complete group of sootblowers is no longer needed
 • As the deposit situation is analysed selectively, it is possible to determine for each cleaning action single sootblower levels, single sootblowers and even cleaning parameters for every single sootblower travel
Your Benefits
 • Demand-oriented,  selective and automatic On-load cleaning of the convective part
 • Prevention of uncontrollable deposits
SHFM - Super Heating Fouling Monitor

The SHFM, Super Heating Fouling Monitor, is designed for the process specific characteristic of vertical heat exchangers. The task of SHFM is the localisation of deposits in vertical heat exchangers.

Principle of function
 • The SMART Gauge sensors mounted on the hanger rods of vertical hanging superheaters send the weight data that has been directly measured to the SHFM software module for analysis
 • Increasing deposits are indicated by an increase in weight and localises areas of heavy deposits
 • SHFM forwards this information to SMART Convection
 • SMART Convection defines the required cleaning parameters and identifies the relevant sootblowers and forwards this information to the CLEANING MANAGER
Features
 • The result of the direct weight measurement can be transferred 1:1 to the position of the deposit within the superheater
 • As the system recognizes the results from each cleaning action, a self-learning process is set up
Your Benefits
 • Demand-oriented,  selective and automatic on-load cleaning of the convective part
 • Prevention of uncontrollable deposits