Ana içeriğe atla

Enerji İçin SMART Clean

SMART Clean, kazandaki cüruf bağlanma ve kirlenme koşullarını etkileyen faktörlerden bağımsız olarak, tesisin performansını ve işletme hedeflerini gerçekleştirmek için tasarlanan yeni nesil kazan temizliği optimizasyon sistemidir. Bu sistem, gerçek zamanlı akıllı geri bildirimleri kullanarak tesis hedeflerini gerçekleştirir.

Geleneksel kurum üfleyici kontrol sistemleri, sadece temizleme cihazlarını sabit bir döngü süresi esasına göre işletmek üzere tasarlanırken, kazandaki gerçek zamanlı ısı transferine akıllıca yanıt vermek amacıyla bir SMART Clean sistemi tasarlanmıştır. Bu da zaten temiz olan ve borunun aşınması ile sonuçlanacak temizlik faaliyetlerinin başlatılması olasılığını ortadan kaldırır. Aksine, bu sistem, temizlik zamanını, yerini ve yoğunluğunu yöneterek kirlenmiş alanları hedefler. Bu sistemin kullanılması, tesisin daha az maliyetli kömür yakmasına, kazan veriminin artmasına, buhar tüketiminin azalmasına olanak sağlayarak ve klinker düşmeleri ve boru kaçaklarına bağlı kesintileri ortadan kaldırarak tesisin maddi tasarruf elde etmesini sağlar.

Termal enerji prosesinde kazan veriminin düşmesinin ve planlanmayan kesintilerin oluşmasının en yaygın nedeni ısıtma ve reaksiyon yüzeylerinde tortu, kurum ve curuf birikmesidir. Etkileyen faktörlerin sayısının fazla olması ve bunların birbirinden bağımsız olması nedeniyle global, tek seferde tanımlanmış ve daima geçerli bir temizlik stratejisinin olması imkansızdır. Tamamen yeni olan felsefe ise ihtiyaç-odaklı kazan temizliğinin sağladığı avantajların çok daha ötesine geçmiştir. “SMART Clean” adını verdiğimiz bu felsefe, tüm proses gereksinimleri dikkate alınarak gerçekleştirildiğinde yük altında kazan temizliğinin kazan verimini optimize ettiği prensibine dayalıdır.

Çalışma prensibi
 • SMART Clean, yük altında kazan temizliğini ihtiyaç-odaklı ve akıllı bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli tüm proses mühendisliği bilgisine sahiptir
 • Tanı ve analizlerin birlikte uygulanması bu işi kolaylaştırmaktadır
 • Tanı, önemli proses parametrelerini sürekli ve doğrudan ölçen çeşitli sensör sistemlerinden gelmektedir
 • Bu veriler, bu verilerin çeşitli yazılım modülleri tarafından değerlendirilip yorumlandığı analiz merkezine aktarılır
 • Analiz tamamlandıktan sonra sonuçlar gerekli temizlik faaliyetlerine dönüştürülür
 • Sensör teknolojisi ile yazılımın kombinasyonu aynı zamanda temizliğin başarısına ilişkin sürekli bir geri bildirim sağlar
Karar

İlk hedef kazan verimliliğinin ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Burada mevcut proses verileri ve depolanan işletme olayları kullanılarak önerilen tüm temizlik faaliyetleri bir değerlendirmeden geçirilir. En uygun temizleme stratejisi seçilecek ve başlatılacaktır.

Analiz

Aynen akıllı birimler gibi, yazılım modülleri, verileri gerçek zamanlı olarak sürekli analiz eder ve yorumlar. Temizliğin nerede, nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin öneriler sunarlar. Bu öneriler, karar seviyesine iletilir.

Tanı

Farklı sensörler, önemli proses parametrelerini sürekli izler ve önemli verileri analiz için geri bildirir.

Sensör Sistemleri

SMART Flux Sensörü: SMART Flux sensörleri sürekli fırındaki ısı akışını ölçer. 

SMART IsoTemp: SMART IsoTemp, Pirometre kullanarak fırındaki alev ve gaz sıcaklığını sürekli ve kesintisiz olarak ölçer.

SMART InfraScan: SMART InfraScan, kızıltesi sensörler kullanarak fırındaki kazan duvarlarının yüzey sıcaklığını ölçer.

SMART Gauge Sensörü: SMART Gauge sensörleri, ısı eşanjörü demetlerindeki ağırlığın zamanla değişimine göre kızdırıcı ve ara kızdırıcıdaki tortu, kurum ve curuf birikiminin gelişimini ölçer.

Yazılım Sistemleri

SMART Furnace: SMART Furnace'ın görevi fırındaki tortu, kurum ve curufun durumunun sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi ve uygun, ihtiyaç-odaklı temizleme faaliyetlerinin belirlenmesidir.

SMART Convection: SMART Convection, kazan temizliğini optimize etmek için konveksiyon alanındaki tortu, kurum ve curufun durumuna odaklanır.

CLEANING MANAGER: CLEANING MANAGER, SMART Clean'in kontrol merkezidir ve  SMART Furnace ve SMART Convection'dan gelen önerileri yorumlar ve kazan verimliliğini en üst düzeye çıkaracak optimal temizleme stratejisini belirler.

Özellikler
 • Tanı ve analizin bir arada uygulanması
 • SMART Clean, kazan temizlik ekipmanının kontrolünde kapsamlı bir esneklik sağlar
 • Tortu, kurum ve curuf durumu selektif olarak analiz edildiğinden, her bir temizlik faaliyetine ilişkin tek bir kurum üfleyici seviyesini, tek bir kurum üfleyicinin ve her bir kurum üfleyici hareketi için temizlik parametrelerinin belirlenmesi mümkündür
 • SMART Clean'in modüleritesi, modülleri tesise özel ihtiyaçları karşılamak için sistem sınırları dahilinde seçmeye ve bir araya getirmeye olanak tanır
Elde Edeceğiniz Avantajlar
 • Daha az miktarda buhar / su veya hava kullanımı
 • Isıtma yüzeylerinde daha az erozyon oluşması
 • Isı transferinin ve proses veriminin artması
 • Fırın çıkış gazı sıcaklığının düşmesi
 • Tam yük altında işletmede baca gazı sıcaklığının stabil olması
 • Yakıt karışımlarının ateşlenmesi sırasında daha fazla esneklik sağlanması
 • Kontrol dışı tortu, kurum ve curuf oluşumunun önlenmesi ve duraklamaların ve hasarların azalması