Ana içeriğe atla

Kazan Verimliliği

Katı ve sıvı yakıtların yanmasıyla oluşan kül tortu, kurum ve curufları, elektrik santralleri, yanma kazanları, petrokimya tesisleri veya kağıt hamuru & kağıt fabrikalarının işletmesi sırasında ciddi zorluklar yaratmaktadır. Isıtma ve reaksiyon yüzeylerinin üzerindeki kurum ve curuflar verimi düşürmekte ve pahalı işletme sorunlarına yol açabilmektedir. Yük altında temizleme tesisatı olmadan karmaşık ve pahalı elle temizleme işlemi gerektiren kesintilerin sıklıkla meydana gelmesi kaçınılmazdır. Kirlenme sonucunda meydana gelen kesintilerden kaynaklanan gelir kaybı çok daha büyük bir maliyete mal olur.

Bu sorunun çözülmesi, yıllardır kazan ve enerji endüstrisi ortağı olan Clyde Bergemann Power Group'un temel hedefi olmuştur. Clyde Bergemann, tesislerin işletmesi sırasında katı ve sıvı yakıt kalıntılarını güvenli ve etkin bir şekilde giderebilme kapasitesine sahip temizleme sistemleri sağlamaktadır.

Clyde Bergemann temizlik sistemlerinin işletme sahibine/işletmeciye sağladığı tesis avantajları şu şekildedir:
  • Kesinti sürelerinin kısalması
  • İşletme sürelerinin uzaması
  • Termal verimin artması
  • Tesis tasarım parametrelerine uygun dengeli ısı iletimi
  • Verimin artması
  • SMART Clean ve FACOS™ sistemleriyle temizlik sisteminin ekonomik açıdan optimize olarak işletilmesi
  • Güvenilir satış sonrası servis hizmeti

Dünyanın dört bir yanındaki referans fabrikaları, Clyde Bergemann ürünlerinin müşteri memnuniyetini en zor servis koşullarında yerine getirdiğini kanıtlamaktadır.