Ana içeriğe atla

Proses Optimizasyonu: Selüloz ve Kağıt için SMART Clean ™

SMART Clean ™ Akıllı Kurum Üfleme, geri kazanım kazanının ısı transfer yüzeylerini etkin bir şekilde temizlemek için, normal kazan çalışması sırasında gerçek zamanlı olarak toplanan ısı eşanjöründen geri besleme kullanan bir kapalı çevrim kontrol sistemidir.

Bu sistem, kurum üfleme zamanlaması ve akışını dinamik olarak yöneterek buhar tasarruf eden, hedefe yönelik bir temizleme stratejisinin kullanılması yoluyla kurum üfleyici operasyonun dizisini akıllıca yönetir. SMART Clean ™ sistemi, kazanın belirli alanlarında birikmeyi algılamak için gerçek zamanlı kazan verilerini kullanır. Bu birikim tespit edildikten sonra, sistem birikimi hedef almak üzere uygun yoğunlukta yerelleştirilmiş bir temizleme etkinliği başlatır. Endüstri lideri SMART Controls platformu ve gerçek zamanlı Termodinamik Modelleme (TDM) geribildirimlerinden oluşan Clyde Bergemann SMART Clean ™ sistemi, geri kazanım kazanının ısı transfer verimliliğini en üst düzeye çıkarırken, taşıma ve tıkanma problemleri ile mücadelede en büyük silahtır.

 

SMART Clean™ İşlemi

Clyde Bergemann SMART Clean ™ işlemi, aşağıdaki adımları temel alan yinelemeli ve kendi kendine öğretme sürecidir:

1. Adım:  Bütün bilgileri topla

Kazan işlem ve performans verileri iki farklı kaynaktan toplanır: kazan operasyonlarından kaynaklanan dolaylı kaynaklar (buhar sıcaklıkları, baca gazı sıcaklıkları, vb) ve kurulu sensörlerden gelen doğrudan kaynaklar.

2. Adım:  Bilgilerin yorumlanması

Clyde Bergemann, DCS ve kirletici sensörlerden gelen büyük hacimli verileri filtrelemek ve kazan kirlenme bilgilerine dönüştürmek için sayısal bir algoritma geliştirdi. Gelen veriler, kurum üfleme işlemini kontrol etmek için sadece kaliteli bilgilerin kullanıldığından emin olmak için doğrulanacaktır.

3. Adım:  Otomatik harekete geçme

Adım 2'deki analitik işlem tamamlandığında, sistem kazan için en fazla ısı transferi iyileştirme etkisini verecek seçilmiş temizlik ekipmanını çalıştırır. Üfleme basıncı, üfleme hızı ve bölge-bölge kontrol gibi kurum üfleme parametreleri, yerel temizlik gereksinimlerine göre hassas bir şekilde yönlendirilir.

4. Adım: Yanıtın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Belirli temizleme cihazları çalışmalarını tamamladıktan sonra, SMART Clean ™ sistemi temizleme etkinliğini değerlendirir ve bilgileri, kurum üfleme temizlik performansını sürekli olarak geliştirmek için kullanır.

SMART Clean ™ sistemi aynı zamanda mevcut baca gazı draft diferansiyel basınçlarını (DP) bir proses değişkeni olarak kullanacak ve her bir kurum üfleyici için baca gazı DP'si üzerindeki etkinliği hesaplayacaktır.

 

 

Değişken Basınç / Akış Kontrol Modülü

Bir değişken akış / basınç modülü, operatörlere, temizleme basınçlarını buhar vanasından ziyade, kontrol sisteminden ayarlayabilme olanağı sağlayan bir seçenek olarak eklenebilir. Bunu kullanarak, her boru demetini aynı mızrak yolu içinde farklı şekilde temizlemek için uygun yoğunluk sağlamak için temizleme basıncı değiştirilebilir. Ayrıca, Tek Geçiş Temizliği ile birlikte kullanıldığında temizleme malzemesi akışını azaltarak temizlik malzemesi tasarrufu sağlayabilir. (Not: Basınç kontrol vanası, kontrol sisteminin girişinden modüle edebilmelidir).