Ana içeriğe atla

Kazan Temizliği ve Verimliliği

Proses katılarından ve yakıtlardan kalan artıkların tortu, kurum ve curufları verimliliği azaltır ve kazanların, kireç fırınlarının, fırınların ve diğer ısı eşanjörlerinin çalışması sırasında önemli zorluklara yol açabilir.  Clyde Bergemann, tesisin normal çalışması sırasında bu artıkların güvenli ve etkin bir şekilde uzaklaştırarak ekipmanın ısı transfer verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış on-line temizleme sistemlerinin tedariğinde onlarca yıllık deneyime sahiptir. Sistemlerimiz, sistem proseslerini bozmadan ısı transfer yüzeylerinizin benzersiz geometrilerini hassas bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Bu yüzeylerin düzgün bir şekilde temizlenmesi, toplam sistem verimliliğinde ölçülebilir bir kazanç sağlayabilir ve bu da tesisin süregelen işletme maliyetlerini düşürürken iş hacmini artıracaktır. 


Clyde Bergemann’ın Kazan, Kireç Fırını ve Fırın Temizleme ürünlerine şunlar dahildir:
 

  • Kazanlar, kireç fırınları ve fırınlar üzerindeki ısı transfer yüzeylerinin isteğe bağlı yük altında temizliği
  • Tesis çalışır durumdayken proses katılarından ve yakıtlarından kalan artıkların uzaklaştırılması
  • Tesisin kullanılabilirliğinin artırılması
  • Kazan, kireç fırını ve fırın verimliliğinin artırılması
  • Emisyonların azaltılması
  • Yanma prosesinin optimize edilmesi
  • Enerji geri kazanımı verimliliğinin arttırılması