Ana içeriğe atla

Çimento ve Mineraller

Proses Güvenliği, Güvenilirlik, Verimlilik ve Emisyonları Düzenleyici Gereksinimlere Uygunluk
Cement/Minerals

Clyde Bergemann Power Grup çimento, kireç, mineral ve agrega endüstrileri için yenilikçi ürünler, sistemler ve hizmetler tasarlar, tedarik eder ve servis hizmeti sağlamaktadır. Clyde Bergemann ekipmanları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli aşındırıcı malzemeler taşır:

Çimento Şap Kum/Silika Trona
Farin Kok/Kömür Sönmüş Kireç
Klinker Alçı Karbon
Fırın Tozu Perlit Fosfatlı Kayaç (kaya)
Uçan(uçucu) Kül Diatomik Toprak Feldispat

Bu sanayilerin mevcut ihtiyaçlerini karşılamak amacıyla aşağıdakiler dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün portföyü sunuyoruz:

Clyde Bergemann, son kullanıcılara en düşük toplam maliyet giderleri ile tesisin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış sistemler tedarik edebilmektedir. Sistemler, yalnızca malzeme veya anahtar teslim olarak tedarik edilebilmektedir.

Revizyon, İyileştirme ve Yenileme)

Clyde Bergemann ayrıca, sektördeki mevcut sistemlerin revizyonunda, iyileştirmesinde ve Yenilenmesinde sektörde güçlü bir konuma sahiptir. Clyde Bergemann'ın eğitimli personelinden oluşan deneyimli ekipleri tesisinizin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halihazırdaki ekipmanların bakımının yapılması ve İyileştirmelerine ilişkin en ekonomik ve etkili yaklaşımı belirlemek amacıyla sistemlerin detaylı saha denetimlerini gerçekleştirir.