Przejdź do treści

Uwagi dotyczące ochrony danych

Udostępniając poniższe informacje, pragniemy umożliwić Państwu wgląd w prowadzoną przez nas politykę przetwarzania danych osobowych oraz przedstawić informacje o prawach wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem nowych regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). To, jakie dane są szczegółowo przetwarzane
i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od zamówienia lub oferowanych usług.
W związku z tym nie wszystkie części tych informacji będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.
Obowiązuje ogólnie: nas, Clyde Bergemann Power Group LLC i jej spółki zależne. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych.

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?
Odpowiedzialny jest:


Clyde Bergemann Power Group LLC
Schillwiese 20
46485 Wesel
+49 281 815-0
privacy@cbpg.com

Możecie Państwo skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych na podany powyżej adres, dodając DATENSCHUTZ (OCHRONA DANYCH) lub kontaktując się z nami mailowo: privacy@cbpg.com.

2.    Z jakich źródeł i danych korzystamy?
Przetwarzamy dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, m.in. przez klientów/wnioskodawców lub zainteresowane strony (zwani dalej  Państwo).

3.    W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
a) w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Przetwarzanie danych może odbywać się w ramach realizacji umów z Państwem jako naszym klientem lub w celu wykonania czynności przedkontraktowych.
b) w kontekście równoważenia interesów (art. 6 ust. 1 f RODO)
W razie potrzeby możemy przetwarzać dane osobowe wykraczające poza rzeczywistą realizację umowy w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu lub interesu osób trzecich.
Przykłady:
Testowanie i optymalizacja procedur do analizy potrzeb w celu bezpośredniego kontaktu z klientem,
•    Jeśli Państwo nie wnieśli sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych, możemy je wykorzystać do celów reklamowych lub badania rynku i opinii,
•    występowanie z roszczeniami prawnymi i obrona w sporach prawnych,
•    gwarancja teleinformatycznego  bezpieczeństwa i funkcjonowania firmy,
•    środki na rzecz zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów,
c) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO)
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. w celach marketingowych, wysyłanie biuletynów) to  Państwa zgoda stanowi  legalną podstawę do przetwarzania danych.
d) na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
e) w ramach nawiązania stosunku pracy art. 88 BDSG w związku z § 26 ustęp 1 BDSG)
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach opisanych w punkcie 4.6., o ile Państwo składają u nas Aplikacje.

4.    Co to szczegółowo oznacza w odniesieniu do udostępniania tej strony internetowej i zawartych na niej usług?

4.1.    Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika (logi)
Za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego stronę. Zbierane są następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki.
(2) o systemie operacyjnym użytkownika
(3) dostawcy usług internetowych użytkownika
(4) adres IP użytkownika
(5) data i godzina uzyskania dostępu
(6) witryny, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej
(7) witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny internetowej
Alternatywnie a) Stosuje się dodatkowo, jeżeli możliwe jest przypisanie użytkownikowi:
Dane są również przechowywane w plikach dziennika (logi) naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych w ramach plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. Cele te stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alokowane tak, że nie jest już możliwe przydzielenie klienta dzwoniącego.
Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.
Alternatywa b) Zamiast alternatywy a), jeśli nie jest możliwe przypisanie do użytkownika:
Dane są również przechowywane w plikach dziennika (logi) naszego systemu. Nie dotyczy to adresu IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Podstawa prawna czasowego przechowywania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji. Cele te stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

4.2. Stosowanie plików cookie
Ponadto na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika.
Pliki cookie to pliki tekstowe, zazwyczaj składające się z liter i cyfr, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie są ważne dla funkcjonalności stron i są automatycznie aktywowane przez nas, gdy użytkownik je odwiedza. Stosowanie plików cookie umożliwia nam rozszerzenie zakresu funkcjonalnego naszej oferty, tak aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej mogła być zaprojektowana jak najsprawniej dla Państwa. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej strony internetowej dane są przechowywane na komputerze użytkownika, na przykład w celu wybrania języka lub zapisania ustawień osobistych.
W ten sposób można przesyłać następujące dane:

- Wpisane wyszukiwane słowa
- Częstotliwość odsłon
- Wejścia
- Współczynnik wyjść

Odwiedzając naszą stronę internetową, zostaną Państwo poinformowani o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych i Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Odnosi się to również do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pliki cookie do analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Używając plików cookie do analizy, dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego jako użytkownik macie Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możecie Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.
Funkcjonalne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną poprzez zapewnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po witrynie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookie. Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie:

Cookies (ciasteczka):
- Nazwisko _ga ; dostawca:  cbpg.com ; Cel: Google Analytics ; Przebieg: 2 Jahre
- Nazwisko/nazwa:  _gid ; dostawca:  cbpg.com ; Cel: Google Analytics ; Przebieg: 1 dzień
Nazwa:  Sess ; dostawca:  www.cbpg.com ; Cel: Drupal Session ID ; przebieg:  Po zamknięciu przeglądarki,
- Nazwa:  cookie-agreed ; dostawca:  www.cbpg.com ; Cel:  Cookie Potwierdzenie; przebieg:  3 miesiące
 Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

4.3. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli skorzystacie Państwo z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te to:
(a) Imię i nazwisko
(b) Nazwa przedsiębiorstwa
(c) Adres e-mail
(d) Numer telefonu
(e) Komentarz
Podczas rejestracji przechowywane są również następujące dane:
(a) Adres IP użytkownika
(b) Data i godzina rejestracji
W celu przetwarzania Państwa danych osobowych w w ramach procesu odsyłania pobierana jest Państwa zgoda i następuję wskazanie na niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku  będą przechowywane dane osobowe przesłane Państwa e-mailem. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych na formatce wejściowej służy nam tylko do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny uzasadniony cel przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Dane są usuwane, o ile nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.
W przypadku danych osobowych z formatki wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z Państwem jako użytkownikiem została zakończona. Dzieje się tak, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że dane dotyczące faktyczne zostały ostatecznie wyjaśnione. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie 7 dni.
W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli skontaktują się Państwo z nami drogą mailową, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

4.4. Zarządzanie danymi aplikantów
Pragniecie Państwo u nas aplikować? Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń aplikacyjnych pocztą elektroniczną.
W kontekście zarządzania składanymi przez Państwa aplikacjami przetwarzamy dane osobowe przekazane przez Państwa w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 88 RODO w związku
z § 26 akapit 1 BDSG. Alternatywnie, układy zbiorowe (koncernowe zbiorowe i zakładowe układy zbiorowe) mogą być zawierane zgodnie z art. 88 - RODO w związku z § 26 akapit 4 BDSG oraz zgody (np. na fotografie) zgodnie z art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 2 BDSG.
W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, np. w ramach wewnętrznej wymiany danych w ramach koncernu do celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO w związku z motywem 48).
Jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych (np. o znacznym stopniu niepełnosprawności), to opiera się to na art. 88 RODO w związku § 26 ustęp 3 BDSG. Ponadto przetwarzanie danych na temat zdrowia może być wymagane do oceny Państwa zdolności do pracy zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) w związku z § 22 ust. 1 b) BDSG.
Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania danych lub zobowiązań prawnych, umownych lub prawnych. Dane są następnie usuwane lub ich przetwarzanie jest ograniczone. Jeżeli po zakończeniu procedury aplikacyjnej nie powstanie stosunek pracy, dane zostaną usunięte najpóźniej po 3 latach od zakończenia procedury aplikacyjnej. Po upływie 3-letniego terminu przedawnienia zgodnie z § 195 BGB, jest to moment, w którym przedawniają się wszelkie roszczenia wynikające z Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG). Jeśli chcemy przechowywać Państwa wniosek w tzw. "puli kandydatów" przez okres dłuższy niż 3 lata, prosimy o wyrażenie na to zgody po upływie tych trzech lat.
Oczywiście w każdej chwili możecie Państwo również wycofać swoją aplikację. W takim przypadku Państwa dane zostaną również usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z odpowiednią zawartością. W każdej chwili możliwe jest również odwołanie udzielonych zgód.

4.5.    Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, włącznie z funkcją reklamową Google Analytics. Jest to usługa analizy stron internetowych dostarczana przez Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa tzw. „cookies“, plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej.
Google Analytics jest używany wyłącznie z aktywną anonimizacją adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Oznacza to, że adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ulegnie skróceniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w przypadku awarii technicznych w Europie, pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.
Dzięki metodzie anonimizacji IP stosowanej przez Google, cały adres IP nigdy nie jest przechowywany na dysku twardym, ponieważ cała anonimizacja odbywa się prawie natychmiast po otrzymaniu zapytania w pamięci operacyjnej.
Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej
i Internetu, w szczególności funkcji wyświetlania reklam i raportów Google Analytics dotyczących wyników w zależności od charakterystyki demograficznej i zainteresowań operatora strony internetowej.
Google przekaże ewentualnie te informacje osobom trzecim, o ile jest to uregulowane prawnie, albo o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku nie będą to dane osobowe.
Raporty Google z analizy demograficznej i wyników w zakresie zainteresowań wykorzystują informacje o zainteresowaniach i informacje o gościach, pochodzące od oferentów trzecich, które Google uzyskuje poprzez reklamę (takie jak np.: grupy wiekowe lub grupy zainteresowań).
Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu cookies przez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej; pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że w tym przypadku, ewentualnie nie będziecie mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie
i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
Pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki Google.
Możecie Państwo również zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out będzie tak skonfigurowany, aby uniemożliwić przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:
Wyłącz Google Analytics.
Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/analytics/terms/de.html lub na stronie internetowej https://www.google.de/analytics/terms/de.html https://www.google.de/intl/de/policies/.

4.6. Korzystanie z Content Delivery Networks
Używamy BootstrapCDN/MaxCDN, Google Video i czcionek Google (patrz polityka prywatności Google). CDN (content delivery network) przesyła pliki z serwerów, które są niezwykle szybkie
i znajdują się w pobliżu lub są mniej zajęte.

Przykład: W kodzie źródłowym naszej strony internetowej znajdziecie Państwo:
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css...

skróci to czas ładowania strony internetowej. MaxCDN obsługuje wiele serwerów w Europie (m.in. we Frankfurcie, Londynie i Paryżu) w celu jak najszybszego przesyłania podstawowych plików graficznych lub czcionek. Z technicznego punktu widzenia nie można jednak wykluczyć, aby Państwa przeglądarka będzie miała dostęp do serwera spoza UE. W takich przypadkach dane są przesyłane bezpośrednio do danego kraju. W takim przypadku wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie swoich danych do USA i/lub kraju, w którym znajduje się serwer.
Przegląd lokalizacji serwerów znajduje się na stronach maxcdn.com/features/network/ oraz google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Komunikacja i zawartość strony internetowej są obsługiwane wyłącznie poza wymienionymi CDN-ami. Nie wiem, jakie dane Bootstrapcdn.com łączy się z otrzymanymi danymi i w jakim celu Bootstrapcdn.com wykorzystuje te dane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Bootstrapcdn.com: https://www.maxcdn.com/legal/.

4.7. Doubleclick by Google
Dwukrotne kliknięcie na Google jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google używa plików cookie do wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika. Państwa przeglądarce przydzielany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce i które reklamy zostały wywołane. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Stosowanie plików cookie DoubleClick pozwala Google i jej stronom partnerskim jedynie na wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej witrynie lub innych witrynach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google. Poprzez korzystanie z tej strony deklarujecie Państwo zgodę na przetwarzanie w opisany uprzednio sposób zapisanych danych i w wymienionym uprzednio celu. Możecie państwo zapobiec zapisywaniu cookies przez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej; pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na to, że w tym przypadku, ewentualnie nie będziecie mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik może również zabronić Google gromadzenia danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryn internetowych i przetwarzaniem tych danych przez Google, jeżeli ściągniecie Państwo znajdującą się pod następującym hiperłączem w punkcie wyłączenie DoubleClick wtyczki do przeglądarki i jej zainstalowaniu. Możesz również Państwo sprawdzić ciasteczka klikając dwukrotnie na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym adresem na hiperłącze dezaktywowacja.

4.8. ytimg
Na naszej stronie wczytywany jest kod Java-Script firmy Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwany: Google). Jeśli w przeglądarce został aktywowany skrypt Java i nie zainstalowano blokera skryptów Java, przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google. Nie wiemy, jakie dane Google łączy z otrzymanymi danymi i w jakim celu Google te dane wykorzystuje. Aby uniemożliwić wykonanie kodu JavaScript z Google jako całości, można zainstalować bloker JavaScript (np. www.noscript.net).


4.9. Korzystanie z filmów wideo YouTube
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję wbudowaną w Youtube do wyświetlania
i odtwarzania filmów wideo od dostawcy Youtube, który należy do Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Wykorzystywany jest tu tryb rozszerzonej ochrony danych, który według dostawcy usług nie inicjuje przechowywania informacji o użytkowniku, dopóki nie zostanie odtworzony obraz wideo. Jeśli rozpocznie się odtwarzanie wbudowanych filmów wideo z YouTube, operator używa plików cookie "YouTube" do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Według Youtube służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje informacje będą bezpośrednio powiązane
z Twoim kontem po kliknięciu na wideo. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem na YouTube, musisz się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet użytkowników, którzy nie są zalogowani) w formie profili użytkowych i analizuje je. Taka analiza odbywa się
w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google
w zamieszczaniu spersonalizowanych reklam, badaniu rynku lub projektowaniu strony internetowej
w taki sposób, aby była zorientowana na popyt. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym należy się skontaktować z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.
Niezależnie od odtwarzania wbudowanych filmów wideo, za każdym razem, gdy witryna jest dostępna, nawiązywane jest połączenie z siecią Google "DoubleClick", które może wywoływać dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu.
Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych "Privacy Shield", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie "YouTube" można znaleźć w oświadczeniu
o ochronie danych osobowych dostawcy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

5.     Jakich praw możesz dochodzić?
Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo uzyskania informacji na podstawie art. 15 RODO, prawo do korekty na podstawie art. 16 RODO, prawo do unieważnienia na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz prawo do przekazywania danych na podstawie art. 20 RODO. W przypadku prawa do uzyskania informacji i kasowania danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w stosunku do nas w każdej chwili odwołać. Dotyczy to również unieważnienia oświadczeń o zgodzie wydanych nam przed upływem terminu ważności RODO, tj. przed dniem 25 maja 2018 roku. Prosimy pamiętać, że cofnięcie licencji będzie obowiązywać tylko w przyszłości. Przetwarzania, które miały miejsce przed odwołaniem, nie są przez to naruszone.
Prosimy o kontakt z nami pod adresem gdpr@eu.cbpg.com.

6. Czy muszę udostępniać moje dane osobowe?
W ramach naszych stosunków handlowych należy podać te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunków handlowych oraz do wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych lub do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub wykonania zlecenia, albo nie będziemy mogli dłużej realizować istniejącej umowy i być może będziemy musieli ją rozwiązać.

7.    Czy istnieje zautomatyzowany proces podejmowania decyzji?
Nie. Obecnie nie wykorzystujemy w pełni zautomatyzowanego procesu decyzyjnego zgodnie z art. 22 RODO do nawiązywania i realizacji relacji biznesowych. Profilowanie" nie ma miejsca.

8.    Informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
Prawo sprzeciwu w każdym indywidualnym przypadku:
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych
w oparciu o zasadę równowagi interesów);
Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją niepodważalnie uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad jego interesami, prawami i wolnościami i które zostały wyjaśnione w niniejszej deklaracji o ochronie danych, lub przetwarzanie to służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego
W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, do celów takiej reklamy. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.
Odbiorca sprzeciwu
Sprzeciw może zostać zgłoszony nieformalnie z tematem informacji zawierającym sformułowanie "sprzeciw”, Państwa imię i nazwisko, adres i datę urodzenia na adres:
Clyde Bergemann Power Group LLC
Schillwiese 20
46485 Wesel
+49 281 815-0
marketing@cbpg.com

9.    Pozostałe informacje
W celu zdobycia informacji, których nie można uzyskać na podstawie niniejszego oświadczenia
o ochronie danych osobowych, lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego punktu, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@eu.cbpg.com.