Przejdź do treści

SMART Helix Water

SMART Helix Water jest super skutecznym zdmuchiwaczem wysuwnym przeznaczonym do selektywnego czyszczenia powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepła za pomocą wody w kotłach spalających odpady, biomase i RDF.

Kotły spalające podane powyżej paliwa często posiadają zbyt niskie parametry pary dla stosowania zdmuchiwaczy parowych.

Stąd też konwencjonalne zdmuchiwacze parowe zasilane niskimi parametrami mogą nie być skuteczne dla usuwania osadów powstałych ze spalania odpadów biomasy i RDF.

Zasada czyszczenia
 • SMART Helix Water jest w pełni automatycznym systemem czyszczącym używającym wody, jako medium czyszczące
 • System składa się z zespołu pompowego i jednostki sterowania
 • Dwie przekładnie jedna dla ruchu posuwistego, a druga dla ruchu obrotowego umożliwiają systemowi czyszczącemu precyzyjnie pozycjonować strugę wody w szczelinach pomiędzy rurami wymiennika ciepła i efektywne jego czyszczenie.
 • Nowatorski system sterowania pozwala inicjować oraz wstrzymywać strugę wody czyszczącej.
 • Ta nowa metoda czyszczenia jest nazywana „ Go-Stop-Clean-Go“
Cechy

Zakres Pracy

 • Czyszczeniu poddawane są wyłącznie zabrudzone strefy
 • Rury wymiennika ciepła nie są cieplnie obciążone, a do kotła podawana jest woda w minimalnej ilości
 • Kompleksowe usuwanie zabrudzeń bez użycia pary
 • Czyszczenie za pomocą wody bez wpływu na naprężenia cieplne rur wymiennika ciepła „ Go-Stop-Clean-Go“
 • Redukcja ilości zużytej wody poprzez czyszczenie miejscowe
 • Stabilna temperatura spalin
 • Intensywność czyszczenia może być regulowana w zależności od bieżącej sytuacji
Features
 • Only the deposit surfaces are hit by the water and this is solely done at the time of cleaning
 • Removal of complex deposits in convective heating surfaces without steam
 • Cleaning with water without thermal stresses on heat exchanger tubes ('Go-Stop-Clean-Go' model)
 • Instantaneous starting and stopping of the water jet for cleaning minimises the amount of water released into the boiler
 • Flue gas temperature remains in the rated range
 • Cleaning intensity can be adjusted to the actual deposit situation at any time
Korzyści
 • Wydłużona dyspozycyjność kotła i zwiększona sprawność
 • Kontrolowane narastanie osadów bez względu na zmienne obciążenie kotła i zmianę mieszanki paliwa i jej jakości
 • Ochrona przed zanieczyszczeniem na przegrzewaczu pary i przytykaniem się podgrzewaczy wody oraz podgrzewaczy powietrza
 • Maksymalizacja wymiany ciepła i redukcja temperatury wylotowej spalin
 • Utrzymanie zbilansowanej wymiany ciepła w kotle bliskie parametrom projektowym
 • Konstrukcje Clyde Bergemann optymalizują efekt czyszczenia i minimalizują zużycie pary wody i powietrza