Przejdź do treści

Zdmuchiwacz Naścienny

Zdmuchiwacz naścienny jest urządzeniem do czyszczenia ścian komory paleniskowej z tendencją do ciężkiego szlakowania z temperaturą spalin do 1600° C.

 

Zdmuchiwacz naścienny jest całkowicie wysunięty z komory paleniskowej w pozycji spoczynkowej, aby chronić dysze i lance przed temperaturą panującą w komorze paleniskowej.

Zdmuchiwacz naścienny VS-H jest używany do czyszczenia wymienników ciepła, DeNOx, podgrzewaczy powietrza, podgrzewaczy typu gaz-gaz za pomocą pary/powietrza przy temperaturze spalin do 1600° C.

Zdmuchiwacz naścienny F149 jest używany do czyszczenia powierzchni ścianowych. Z tendencją do mocnego szlakowania przy użyciu wody.

Zasada czyszczenia

Zdmuchiwacz Naścienny VS-H

 • Głowica dyszowa z dwoma wysokowydajnymi dyszami jest wprowadzana osiowo do kotła. Podanie pary następuje po osiągnięciu przez głowicę maksymalnego wysunięcia. Podczas procesu dmuchania struga pary wykonuje ruch kołowy po ścianie kotła.
 • Możliwe jest również ograniczenie zakresu dmuchania do kąta mniejszego niż 360°.
 • Po wykonaniu określonej liczby obrotów głowica dyszowa wycofuje się do pozycji spoczynkowej.

Zdmuchiwacz Naścienny F149

 • Rura dyszowa z dwoma przeciwległymi dyszami wprowadzana jest ruchem spiralnym do kotła.
 • Podanie pary następuje po wyjściu dysz ze skrzynki ścianowej.
 • Po wyjściu dysz ze skrzynki ścianowej rura dyszowa wykonuje ruch śrubowy.
 • Podczas procesu dmuchania struga pary wykonuje ruchy kołowe po ścianie kotła w kształcie spirali.
 • Możliwe jest również ograniczenie zakresu dmuchania do kąta mniejszego niż 360°.
 • Po osiągnięciu przez rurę dyszową pozycji maksymalnie wysuniętej następuje zmiana kierunku obrotu i powrót lancy do położenia spoczynkowego.
Cechy

Zdmuchiwacz Naścienny VS- H

 • Siłownik zaworu uruchamiany mechanicznie zapobiega niekontrolowanemu przepływowi pary
 • Głowica dyszowa wykonana jest ze stali żaroodpornej, a rura zasilająca ze stali nierdzewnej
 • Wysokowydajne dysze maksymalnie przetwarzające ciśnienie pary w energie kinetyczną strugi dla uzyskania wysokiej sprawności czyszczenia    
 • Zwarta i stabilna konstrukcja
 • Zintegrowany zawór odcinający parę z dyskiem umożliwiającym regulacje ciśnienia
Cechy

Zdmuchiwacz Naścienny F149 

 • Zintegrowany zawór odcinający wodę
 • Możliwość regulacji strugi wody
 •  Lanca wykonana ze stali żarowytrzymałej
 •  Specjalna konstrukcja dysz
 •  Rura zasilająca wykonana ze stali nierdzewnej
 •  Zwarta i stabilna konstrukcja
Opcje
 • SMART Set – umożliwiający zewnętrzną regulację ciśnienia dmuchania
 • Obudowa dźwiękochłonna
 • Automatyczny napinacz rury zasilającej
Korzyści
 • Zwiększona sprawność i dyspozycyjność kotła
 • Kontrolowane narastanie osadów bez względu na zmienne obciążenie kotła i zmianę mieszanki paliwa i jej jakości
 • Ochrona przed zanieczyszczaniem przegrzewaczy i przytykaniem się podgrzewaczy powietrza oraz podgrzewaczy wody
 • Maksymalizacja wymiany ciepła i obniżenie temperatury wylotowej spalin
 • Utrzymanie zrównoważonej wymiany w kotle, bliskiej parametrom projektowym
 • Zdmuchiwacze Clyde Bergemann są niezawodne i proste w utrzymaniu
 • Konstrukcje Clyde Bergemann optymalizują efekt czyszczenia i minimalizują zużycie pary wody i powietrza