Przejdź do treści

SMART Explosion

SMART Explosion dostarcza skuteczne rozwiązania w celu zwiększenia sprawności kotłów spalających odpady, biomasę, oraz inne paliwa stałe i ciekłe jak i również pieców obrotowych stosowanych w cementowniach za pomocą kontrolowanej eksplozji.

Każda eksplozja wprowadza w wibrację powierzchnie wymiany ciepła powodując usuwanie zanieczyszczeń. Poprzez cykliczne wywoływanie eksplozji w stałych interwałach czasowych (np. raz na godzinę) eliminuje się na bieżąco powstałe zabrudzenia.

Generator eksplozji jest standardowo montowany z komorą rozprężną zorientowaną poziomo. Możliwa jest również zabudowa generatora w pozycji pionowej jako opcja. Generator jest montowany ruchomo na szynach i jest utrzymywany w miejscu poprzez sprężynę montowaną bezpośrednio do kołnierza przyłączeniowego.


Obecnie dostępne są dwa typy generatora SMART Explosion: EG10 i EG10L. Konstrukcja obu typów jest identyczna i różni się jedynie rozmiarem zbiornika eksplozyjnego, który sprawia że generator EG10L ma o 30% skuteczniejszy efekt czyszczenia

Zasada działania
 • Po zainicjowaniu sygnału przez system sterowania, zbiorniki dozujące są napełniane stosowną ilością gazu naturalnego i tlenu do ustalonego poziomu ciśnienia. Do tego momentu oba gazy są całkowicie odseparowane od siebie i nie są wybuchowe.
 • Wewnątrz generatora znajduje się ruchomy tłok otwierający i zamykający komorę wylotową zbiorników eksplozyjnych. Zawory elektromagnetyczne zbiorników dozujących zostają otwarte i następuje napływ obydwóch gazów do zbiorników eksplozyjnych oraz ich wymieszanie. Gazy po wymieszaniu stanowią medium wybuchowe. Później następuje aktywacja zapalnika, który wywołuje eksplozje. Nagły wzrost ciśnienia do około 350 bar w zbiorniku eksplozyjnym powoduje wycofanie tłoka i rozprężenie mieszanki przez komorę rozładowczą.
 • Fala uderzeniowa kierowana jest przez komorę rozprężną do kotła gdzie rozpręża się liniowo a następnie sferycznie. Gdy fala uderzeniowa opuści generator, tłok zostaje wypchany przez sprężony azot zamykając komorę rozprężną. Po zamknięciu komory rozprężnej generator jest gotowy do kolejnego cyklu pracy.
CBPG SMART Explosion
Cechy
 • Dwa modele generatorów: EG10 i EG10L
 • Ciśnienie wybuchu 350 bar w zbiorniku eksplozyjnym wywołując fale uderzeniową
 • Zakres czyszczenia do 10m
 • Kompaktowa zwarta konstrukcja
 • Wymagana niewielka przestrzeń pod zabudowę 1.5m3
 • Certyfikacja zgodna z dyrektywą ciśnieniową (PED)
 • W pełni automatyczna ciągła praca poprzez sterownik PLC
 • Możliwy monitoring zdalny, jako opcja
 • Zintegrowany absorber wstrząsów kompensujący siłę reakcji
 • eksplozji.
 • Prosty w montażu i w obsłudze
 • Opatentowana konstrukcja zgodna z standardami DIN i ANSI
Korzyści
 • Zwiększenie sprawności kotła
 • Redukcja odstawień kotła
 • Niskie koszty utrzymania
 • Szeroki zakres stosowania ze względu na paliwo i rodzaje kotłów
 • Generator może być zainstalowany na ruchu kotła