Przejdź do treści

SMART Cannon

SMART Cannon reprezentuje najbardziej zaawansowaną i dostępną na rynku technologię czyszczenia komory paleniskowej. Posiadając ponad 2000 instalacji na całym świecie, SMART Cannon udowadnia, że jest najbardziej skutecznym i niezawodnym urządzeniem do czyszczenia komory paleniskowej na rynku. Największą zaletą SMART Cannon jest zwiększenie zakresu powierzchni czyszczonej kotła do 90% w stosunku do tradycyjnych zdmuchiwaczy naściennych. Przez zwiększenie transferu ciepła w komorze paleniskowej operator ma pełną kontrole i może zoptymalizować osiągi kotła.

SMART Cannon został zaprojektowany, jako urządzenie czyszczące typu 3D gdzie ”X” i ”Y” obrazują oś pionową i poziomą pracy urządzenia, a wymiar ”Z” stanowi zmienną ciśnienia wody podczas pracy.

Specjalnie zaprojektowany system sterowania umożliwia ciągłe i precyzyjne prowadzenie strugi wody po ścianach komory paleniskowej. Struga wody może być generowane przez SMART Cannon w zakresie pracy 90o w pionie jak i w poziomie, co umożliwia czyszczenie przeciwległej oraz częściowo bocznych ścian komory paleniskowej.

Principle of cleaning
 • Due to its specially developed control technology, the water jet creates a meander shaped pattern on the side and opposite walls. With its horizontal and vertical blowing arc each of 90°, a single cannon can clean a large area of the furnace.
 • The cleaning configurations can be determined precisely and repeated consistently.
 • The lance movements are directly and continuously monitored. We do not rely on monitoring the drive unit alone but also combine different nozzle sizes and blowing pressures to clean opposite walls at a distance of up to 25 metres.
 • Thereby uncontrolled water discharge into the furnace is prevented.
Cechy SMART Cannonfalse
 • System specjalnie zaprojektowany do pracy w komorze paleniskowej w wysokich temperaturach
 • Kompaktowa budowa
 • Czyści obszary trudno dostępne np. lej komory paleniskowej, ścianę działową
 • Ścieżki czyszczenia ustalane indywidualnie dla danej geometrii kotła
 • Precyzyjne pozycjonowanie strugi wody
System czyszczenia wodą

Główne elementy Systemu czyszczenia wodą:

SMART Cannon: Instalowany na ścianie komory paleniskowej w strategicznej lokalizacji. SMART Cannon jest instalowany w miejscu, które zapewnia spersonalizowane czyszczenie obszarów przeciwnych i sąsiadujących ścian.

SMART Pump: Woda jest dostarczana do SMART Cannon przez kompaktowy, regulowalny zestaw pompowy. SMART Pump współpracuje z przetwornikiem częstotliwości umożliwiającym zmianę charakterystyki pracy pompowej.

SMART Furnace: System optymalizacyjny oparty na sensorach do ciągłego monitorowania stopnia zaszlakowania obszarów komory paleniskowej, celem selektywnego czyszczenia. SMART Furnace reguluje również automatycznie ciśnienie i prędkość strugi wody celem uzyskania optymalnego czyszczenia.

Korzyści
 • Precyzyjne powtarzalne pozycjonowanie strugi wodnej
 • Obniżenie temperatury spalin na wylocie z komory paleniskowej (FEGT) do 100oC
 • Redukcja kosztów utrzymania w porównaniu do zdmuchiwaczy klasyczny
 • Wzrost sprawności jednostki od 0.5% do 2%