Przejdź do treści

Zdmuchiwacz Grabiowy

Zdmuchiwacz grabiowy został zaprojektowany do czyszczenia podgrzewaczy wody, powierzchni ożebrowanych, obrotowych podgrzewaczy powietrza jak i również katalizatorów SCR w temperaturach spalin <650°C
Zdmuchiwacz grabiowy charakteryzuje się następującymi cechami, które spełniają specyficzne wymagania dla powyższych aplikacji. Zdmuchiwacz grabiowy wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną nie obrotową lance dla maksymalnego efektu czyszczenia, która kieruje medium czyszczące optymalnie na kosze obrotowego podgrzewacza powietrza. Powoduje to lokalne zwiększenie prędkości spalin, umożliwiając skuteczne porywanie cząstek stałych zanieczyszczeń jak i również obniżają straty czyszczenia na podgrzewaczu.

Zasada czyszczenia

 

 • Grabie dyszowe są zaopatrzone w wysokowydajne dysze
 • Grabie dyszowe pozostają stale wewnątrz podgrzewacza
 • Podczas procesu dmuchania grabie dyszowe przemieszczają się prostopadle w kanale spalin
 • Po osiągnięciu pozycji maksymalnie wysuniętej następuje zmiana kierunku obrotu i powrót grabi do położenia spoczynkowego.
Zakres Pracy
Cechy
 • Zintegrowany zawór odcinający parę z dyskiem umożliwiającym regulacje ciśnienia
 • Wysokowydajne dysze
 • Ruch regulowany przez wyłącznik krańcowy
 • Zintegrowana przekładnia wykonująca ruch posuwisty i oscylacyjny.
 • Typ RSG z podwójną listwą zębatą minimalizuje naprężenia i stabilizuje pracę
Korzyści
 • Wydłużona dyspozycyjność kotła i zwiększona sprawność
 • Kontrolowane narastanie osadów bez względu na zmienne obciążenie kotła i zmianę mieszanki paliwa i jej jakości
 • Ochrona przed zanieczyszczeniem na przegrzewaczu pary i przytykaniem się podgrzewaczy wody oraz podgrzewaczy powietrza
 • Maksymalizacja wymiany ciepła i redukcja temperatury wylotowej spalin
 • Utrzymanie zbilansowanej wymiany ciepła w kotle bliskie parametrom projektowym
 • Konstrukcje Clyde Bergemann optymalizują efekt czyszczenia i minimalizują zużycie pary wody i powietrza