Przejdź do treści

Zdmuchiwacz wysuwny

Zdmuchiwacz wysuwny

Clyde Bergemann posiada kilka typów zdmuchiwaczy wysuwnych do czyszczenia wymienników ciepła- głównie w kotłach energetycznych, przemysłowych, biomasowych i spalających odpady. Wszystkie nasze zdmuchiwacze wysuwne zostały zaprojektowane z uwzględnieniem różnych warunków wytwarzania pary, aby zapewnić bezproblemową eksploatacje.

Zdmuchiwacze wysuwne Clyde Bergemann są bardzo skutecznymi urządzeniami czyszczącymi. Posiadają najbardziej efektywne dysze czyszczące na rynku. Zmaksymalizowany został efekt czyszczenia przy jednoczesnym ograniczeniu medium czyszczącego.

Każdy zdmuchiwacz wysuwny może być wyposażony w układ wielotorowej ścieżki czyszczenia. Poprzez zastosowania takiego układu, wewnątrz przekładni wyeliminowaliśmy problemy uszkadzania się zębatki i koła zębatego spotykane u innych producentów.

Clyde Bergemann oferuje zdmuchiwacze specjalnie przystosowane do przemysłu petrochemicznego. Kluczowe elementy konstrukcyjne oraz elektryczne są dostosowane do aktualnym norm (ATEX itp.), w tym także dla specyficznych wymagań danego kraju.

Zasada działania
 • Rura dyszowa z dwoma przeciwległymi dyszami na jej końcu wprowadzana jest ruchem śrubowym do wnętrza kotła.
 • Proces dmuchania rozpoczyna się krótko po wyprowadzeniu dysz ze skrzynki ścianowej.
 • Po osiągnięciu przez rurę dyszową położenia maksymalnego wysuwu następuje jej nawrót i powrót do pozycji spoczynkowej.
Zakres pracy
Cechy
 • Zintegrowana korekcja położenia lancy redukuje jej ugięcie podczas wprowadzania do kotła.
 • Zintegrowany układ wielotorowej ścieżki czyszczenia sprawia, że czyszczenie jest bardziej kompleksowe i ogranicza erozję rur kotłowych.
 • Mechaniczny siłownik zaworu odcinającego zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem pary.
 • Lanca wykonana jest ze stali żaroodpornej a rura zasilająca ze stali nierdzewnej.
 • Przekładnia kompaktowa dla posuwu i obrotu.
 • Prowadzenie za pomocą dwóch listw zębatych minimalizuje naprężenia i stabilizuje pracę zwłaszcza zdmuchiwaczy o długich lancach
 • Dwie wysokowydajne dysze dla maksymalnej konwersji pary do energii kinetycznej strugi dla uzyskania wysokiej skuteczności czyszczenia.
Korzyści
 • Wydłużona dyspozycyjność kotła i zwiększona sprawność
 • Kontrolowane narastanie osadów bez względu na zmienne obciążenie kotła i zmianę mieszanki paliwa i jej jakości
 • Ochrona przed zanieczyszczeniami i przytykaniem się podgrzewaczy wody oraz podgrzewaczy powietrza
 • Maksymalizacja wymiany ciepła i redukcja temperatury wylotowej spalin
 • Utrzymanie zbilansowanej wymiany ciepła w kotle bliskie parametrom projektowym
 • Konstrukcje Clyde Bergemann optymalizują efekt czyszczenia i minimalizują zużycie pary, wody i powietrza
Urządzenia
 • FS-H
 • VX-H
 • RS-H
Aplikacje przemysłowe

Przemysł petrochemiczny- zaprojektowane specjalnie dla kotłów ciepłowniczych, przegrzewaczy, kotłów CO.