Przejdź do treści

Dwulancowy zdmuchiwacz wieloczynnikowy

Dwulancowy zdmuchiwacz wieloczynnikowy typu PS-A jest używany do czyszczenia wymienników ciepła DeNOx, podgrzewaczy powietrza i podgrzewaczy typu gaz-gaz za pomocą pary, powietrza lub wody pod wysokim ciśnieniem w temperaturach spalin <800°C. W kotłach opalanych paliwami z tendencją do ciężkiego zanieczyszczania się powierzchni wymiany ciepła formują się osady w postaci spieków. Osady te bardzo często nie mogą być usuwane za pomocą standardowych zdmuchiwaczy wysuwnych wykorzystujących parę lub powietrze, jako medium czyszczące.

Z drugiej jednak strony regularne używanie lanc wodnych nie jest wskazane ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia elementów powierzchni wymiany ciepła.
Dwulancowy zdmuchiwacz wieloczynnikowy typu PS-A standardowo używa pary, jednak pozwala również używać wody w specjalnym cyklu czyszczącym, podczas którego woda miesza się ze strumieniem spalin w kontrolowanej ilości, aby usunąć zanieczyszczenia.
Dwulancowy zdmuchiwacz wieloczynnikowy typu PS-A został zaprojektowany, aby pomimo używania wody zminimalizować szok termiczny na powierzchni rur kotłowych przez kontrolowaną ilość wody podawaną na powierzchnię wymiany ciepła.

Zasad czyszczenia

Rura dyszowa i przedmuchowa są na stale zamontowane w kanale spalin. Podczas procesu dmuchania rura dyszowa i przedmuchowa penetrują osiowo przestrzeńpodgrzewacza. Po osiągnięciu przez rury pozycji maksymalnego wysunięcia następuje ich nawrót do pozycji startowej.

Cechy

Zakres pracy

 • Zintegrowany zawór odcinający parę dla łatwej regulacji ciśnienia dmuchania
 • Grabie wykonane ze stali żarowytrzymałej
 • Wysokowydajne dysze
 • Rura zasilająca wykonana ze stali nierdzewnej
 • Ruch regulowany przez wyłącznik krańcowy
 • Zintegrowana przekładnia wykonująca ruch posuwisty i oscylacyjny
Features
 • Integrated stop valve with adjustable throttle disc for comfortable adjustment of the blowing pressure
 • Temperature-resistant blowing element material
 • High-performance nozzles
 • Stainless feed tube material
 • Travel monitoring by limit switch
 • Integrated gear motor for movement of both blowing elements
 • Add-ons: SMART Set for external adjustment of throttle disc / Self-adjusting stuffing box packing
Korzyścia
 • Wydłużona dyspozycyjność kotła i zwiększona sprawność
 • Kontrolowane narastanie osadów bez względu na zmienne obciążenie kotła i zmianę mieszanki paliwa i jej jakości
 • Ochrona przed zanieczyszczeniem na przegrzewaczu pary i przytykaniem się podgrzewaczy wody oraz podgrzewaczy powietrza
 • Maksymalizacja wymiany ciepła i redukcja temperatury wylotowej spalin
 • Utrzymanie zbilansowanej wymiany ciepła w kotle bliskie parametrom projektowym
 • Konstrukcje Clyde Bergemann optymalizują efekt czyszczenia i minimalizują zużycie pary wody i powietrza