Przejdź do treści

Diagnostyka

Czyszczenie inteligentne kotła rozpoczyna się od diagnostyki ważnych parametrów procesowych. Różne czujniki w sposób ciągły monitorują parametry i kluczowe dane ze sprzężenia zwrotnego dla analizy strumienia ciepła, temperatury płomienia i spalin, temperatury powierzchni oraz ciężarów osadów zgromadzonych na przegrzewaczach. Za pomocą instrumentów diagnostycznych SMART Clean określona zostaje bieżąca sytuacja zanieczyszczenia powierzchni grzewczych w różnych rejonach kotła.

SMART Flux Sensor

SMART Flux Sensor został zaprojektowany do pomiaru ciągłego strumienia ciepła napływającego do rur ekranowych.

SMART Flux Sensor

SMART Flux Sensor został zaprojektowany do pomiaru ciągłego strumienia ciepła napływającego do rur ekranowych.

Zasada czyszczenia
 • Bezpośredni pomiar strumienia ciepła od strony paleniska
 • Temperatury na ściance rury są mierzone przez specjalne termopary
  Zmierzone wartości są wykorzystane do obliczenia strumienia ciepła
 • Określenie temperatury powierzchni rury – Określenie naprężeń cieplnych na rurach i oszacowanie ich żywotności.
Cechy:
 • SMART Flux Sensors jest konfigurowany, wyprodukowany i skalibrowany indywidualnie do każdej instalacji
 • SMART Flux Sensors są dostarczane jako odcinki rur ekranowych z prasowanymi termoparami i gotowe do montażu
 • SMART Flux Sensors posiada redundantny układ termopar ( jedna para zapasowa)
 • Wszystkie pomiary są przekazywane do modułu analitycznego SMART Furnace gdzie moduł analizuje, ewaluuje i interpretuje dane.
Korzyści
 • Pomiary przepływu ciepła wykrywają szlakę na rurach ekranowych dając sygnał startu do konkretnego urządzenia czyszczącego.
 • Poprawa wymiany ciepła i sprawności kotła
 • Mniejsza erozja rur kotłowych
SMART IsoTemp

SMART IsoTemp mierzy temperaturę płomienia i spalin w sposób ciągły i nieinwazyjny.

Zasada czyszczenia
 • System pomiarowy oparty jest o pirometrie radiacyjną
 • Pirometr wykrywa promieniowanie paleniska
 • Zmierzone promieniowanie zostaje przetworzone na sygnał temperatury
 • Użycie więcej niż 5 pirometrów umożliwia uzyskanie rozkładu temperatur w komorze paleniskowej
 • Rozkład temperatury jest wizualizowany na obrazie jedno lub dwu wymiarowym
Cechy:
 • Może być używany, jako jedno lub dwuwymiarowy system pomiarowy ( minimum 5 pirometrów SMART IsoTemp)
 • W oparciu o wyniki pomiarów podjęte zostają stosowne działania w celu zoptymalizowania procesu spalania i stabilizacji osiągów kotła
Korzyści
 • Ciągła diagnostyka parametrów procesowych temperatury płomienia lub spalin - identyfikacja fluktuacji parametrów w czasie
 • Korekcja ciągła w celu zoptymalizowania procesu spalania np. kontrola powietrza do spalania lub ilości podawanego paliwa
 • Niezawodne dane bazowe dla kontroli SNCR i regulacji mocy palników
 • Diagnostyka cieplna dla kontroli procesu kotłowego i weryfikacja rezultatów po czyszczeniu kotła, jako podstawa do redukcji emisji, korozji i kontroli nad szlakowaniem
 • Wymaga minimalnej przestrzeni pod zabudowę i nie posiada ruchomych części mechanicznych
 • Konieczne jedynie wykonanie małego odgięcia w ścianie membranowej
 • Niskie zużycie powietrza uszczelniającego
SMART InfraScan

SMART InfraScan jest bezdotykowym pomiarem temperatury powierzchni ścian parownika.

Zasada działania
 • Infrared Sensor jest częścią kamery, która posiada sondę chłodzoną wodą i powietrzem montowaną na ścianie kotłowej w budynku kotłowni
 • Sonda i kamera są wprowadzane do kotła osiowo na specjalnej szynie jezdnej
 • Kamera infrared dokonuje pomiarów temperatury powierzchni ścian
 • Sonda wykonuje również ruch obrotowy umożliwiając pomiar każdego fragmentu ścian komory paleniskowej
 • Po zakończeniu pomiarów kamera i sonda jest wycofywana z kotła do pozycji spoczynkowej
Cechy
 • Wymagana ilość Infrared sensors różni się w zależności od geometrii paleniska i warunków widzialności w spalinach
 • Długość fali detekcyjnej jest dobierana w zależność od panującej atmosfery w palenisku
Korzyści
 • Detekcja lokalizacji szlaki w palenisku i selektywne czyszczenie zabrudzonych powierzchni
 • Czyszczenie docelowe i regulacja zgodna z bieżącym stopniem zaszlakowania zapobiega przegrzaniom ścian membranowych
 • Automatyczna aktywacja akcji czyszczenia
 • Optymalne rezultaty czyszczenia
SMART Gauge Sensor

SMART Gauge Sensor został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru ciężaru osadów popiołu na pęczkach wymienników ciepła w oparciu o technologię tensometrów.

Zasada działania
 • SMART Gauge Sensors są instalowane na prętach zawieszeń na zewnątrz kotła i mierzą zmiany ciężaru osadów popiołu gromadzących się na powierzchniach wymiany ciepła.
 • Narastające osady wywołują przyrost masy pęczków rur
 • Przyrost masy jest wykrywany przez tensometry
 • Ilość i lokalizacja czujników zależy od geometrii kotła, rozkładu powierzchni grzewczych, jak i również od ilości i umiejscowienia urządzeń czyszczących
Cechy
 • Dla specjalnych aplikacji i geometrii kotła dostępne są sensory do pracy w temperaturze do 600oC
 • Przez użycie określonej ilości sensorów SMART Gauge stworzona zostaje siatka pomiarowa obejmująca całą powierzchnie przekroju kanału części konwekcyjnej kotła
Korzyści
 • Poprzez detekcję stopnia zabrudzenia pęczków wymienników ciepła może zostać aktywowany selektywny i automatyczny system czyszczenia
 • Zapobieganie przed formowaniem się niekontrolowanych osadów
 • Zwiększenie absorbcji ciepła w części konwekcyjnej kotła
 • Większa elastyczność w użyciu paliw o różnej jakości i mieszance
 • Redukcja użycia medium czyszczącego