Przejdź do treści

Diagnostyka

Czyszczenie inteligentne kotła rozpoczyna się od diagnostyki ważnych parametrów procesowych. Różne czujniki w sposób ciągły monitorują parametry i kluczowe dane ze sprzężenia zwrotnego dla analizy strumienia ciepła, temperatury płomienia i spalin, temperatury powierzchni oraz ciężarów osadów zgromadzonych na przegrzewaczach. Za pomocą instrumentów diagnostycznych SMART Clean określona zostaje bieżąca sytuacja zanieczyszczenia powierzchni grzewczych w różnych rejonach kotła.

SMART Flux Sensor

SMART Flux Sensor został zaprojektowany do pomiaru ciągłego strumienia ciepła napływającego do rur ekranowych.

Zasada działania
 • Bezpośredni pomiar strumienia ciepła od strony paleniska
 • Temperatury na ściance rury są mierzone przez specjalne termopary
  Zmierzone wartości są wykorzystane do obliczenia strumienia ciepła
 • Określenie temperatury powierzchni rury – Określenie naprężeń cieplnych na rurach i oszacowanie ich żywotności.
Cechy
 • SMART Flux Sensors jest konfigurowany, wyprodukowany i skalibrowany indywidualnie do każdej instalacji
 • SMART Flux Sensors są dostarczane jako odcinki rur ekranowych z prasowanymi termoparami i gotowe do montażu
 • SMART Flux Sensors posiada redundantny układ termopar ( jedna para zapasowa)
 • Wszystkie pomiary są przekazywane do modułu analitycznego SMART Furnace gdzie moduł analizuje, ewaluuje i interpretuje dane.
Korzyści
 • Pomiary przepływu ciepła wykrywają szlakę na rurach ekranowych dając sygnał startu do konkretnego urządzenia czyszczącego.
 • Poprawa wymiany ciepła i sprawności kotła
 • Mniejsza erozja rur kotłowych
SMART IsoTemp

SMART IsoTemp mierzy temperaturę płomienia i spalin w sposób ciągły i nieinwazyjny.

Zasada działania
 • System pomiarowy oparty jest o pirometrie radiacyjną
 • Pirometr wykrywa promieniowanie paleniska
 • Zmierzone promieniowanie zostaje przetworzone na sygnał temperatury
 • Użycie więcej niż 5 pirometrów umożliwia uzyskanie rozkładu temperatur w komorze paleniskowej
 • Rozkład temperatury jest wizualizowany na obrazie jedno lub dwu wymiarowym
Cechy
 • Może być używany, jako jedno lub dwuwymiarowy system pomiarowy ( minimum 5 pirometrów SMART IsoTemp)
 • W oparciu o wyniki pomiarów podjęte zostają stosowne działania w celu zoptymalizowania procesu spalania i stabilizacji osiągów kotła
Korzyści
 • Ciągła diagnostyka parametrów procesowych temperatury płomienia lub spalin - identyfikacja fluktuacji parametrów w czasie
 • Korekcja ciągła w celu zoptymalizowania procesu spalania np. kontrola powietrza do spalania lub ilości podawanego paliwa
 • Niezawodne dane bazowe dla kontroli SNCR i regulacji mocy palników
 • Diagnostyka cieplna dla kontroli procesu kotłowego i weryfikacja rezultatów po czyszczeniu kotła, jako podstawa do redukcji emisji, korozji i kontroli nad szlakowaniem
 • Wymaga minimalnej przestrzeni pod zabudowę i nie posiada ruchomych części mechanicznych
 • Konieczne jedynie wykonanie małego odgięcia w ścianie membranowej
 • Niskie zużycie powietrza uszczelniającego
SMART InfraScan

SMART InfraScan jest bezdotykowym pomiarem temperatury powierzchni ścian parownika.

Zasada działania
 • Infrared Sensor jest częścią kamery, która posiada sondę chłodzoną wodą i powietrzem montowaną na ścianie kotłowej w budynku kotłowni
 • Sonda i kamera są wprowadzane do kotła osiowo na specjalnej szynie jezdnej
 • Kamera infrared dokonuje pomiarów temperatury powierzchni ścian
 • Sonda wykonuje również ruch obrotowy umożliwiając pomiar każdego fragmentu ścian komory paleniskowej
 • Po zakończeniu pomiarów kamera i sonda jest wycofywana z kotła do pozycji spoczynkowej
Cechy
 • Wymagana ilość Infrared sensors różni się w zależności od geometrii paleniska i warunków widzialności w spalinach
 • Długość fali detekcyjnej jest dobierana w zależność od panującej atmosfery w palenisku
Korzyści
 • Detekcja lokalizacji szlaki w palenisku i selektywne czyszczenie zabrudzonych powierzchni
 • Czyszczenie docelowe i regulacja zgodna z bieżącym stopniem zaszlakowania zapobiega przegrzaniom ścian membranowych
 • Automatyczna aktywacja akcji czyszczenia
 • Optymalne rezultaty czyszczenia
SMART Gauge Sensor

SMART Gauge Sensor został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru ciężaru osadów popiołu na pęczkach wymienników ciepła w oparciu o technologię tensometrów.

Zasada działania
 • SMART Gauge Sensors są instalowane na prętach zawieszeń na zewnątrz kotła i mierzą zmiany ciężaru osadów popiołu gromadzących się na powierzchniach wymiany ciepła.
 • Narastające osady wywołują przyrost masy pęczków rur
 • Przyrost masy jest wykrywany przez tensometry
 • Ilość i lokalizacja czujników zależy od geometrii kotła, rozkładu powierzchni grzewczych, jak i również od ilości i umiejscowienia urządzeń czyszczących
Cechy
 • Dla specjalnych aplikacji i geometrii kotła dostępne są sensory do pracy w temperaturze do 600oC
 • Przez użycie określonej ilości sensorów SMART Gauge stworzona zostaje siatka pomiarowa obejmująca całą powierzchnie przekroju kanału części konwekcyjnej kotła
Korzyści
 • Poprzez detekcję stopnia zabrudzenia pęczków wymienników ciepła może zostać aktywowany selektywny i automatyczny system czyszczenia
 • Zapobieganie przed formowaniem się niekontrolowanych osadów
 • Zwiększenie absorbcji ciepła w części konwekcyjnej kotła
 • Większa elastyczność w użyciu paliw o różnej jakości i mieszance
 • Redukcja użycia medium czyszczącego