Przejdź do treści

Decyzja

CLEANING MANAGER

CLEANING MANAGER jest centrum sterowania SMART Clean i jest odpowiedzialny za utrzymywanie sprawności i dyspozycyjności kotła.


CLEANING MANAGER pracuje, jako w pełni automatyczny system w oparciu o zbiór zachowanych zdarzeń. Decyzja dotycząca optymalnej strategii czyszczenia np. które urządzenie aktywować z jakimi parametrami pracy jest dokonywana przez CLEANING MANAGER w czasie rzeczywistym.

Zasada działania
 • Wszystkie akcje czyszczenia, które były rekomendowane przez centra analityczne SMART Furnace i SMART Convection zostaną poddane ewaluacji i sprawdzone pod kontem ich efektywności.
 • Do podjęcia decyzji ostatecznej CLEANING MANAGER potrzebuje bieżące dane procesowe, które są dostarczane przez moduł PHR
 • CLEANING MANAGER decyduje, co, jak i kiedy czyścić
 • CLEANING MANAGER ma również dostęp do zdarzeń ruchowych takich jak: planowane odstawienia i rewizje tak, aby wybrana strategia czyszczenia była zgodna z wymaganiami systemu w najbliższej przyszłości
Cechy:
 • CLEANING MANAGER inicjuje działanie stosownych urządzeń czyszczących przez system sterowania
 • CLEANING MANAGER administruje i wizualizuje wszystkie określone dane i obrazuje je poprzez interfejs użytkownika
Korzyści:
 • Selektywne i automatyczne czyszczenie komory paleniskowej i części konwekcyjnej kotła na ruchu
 • Zapobieganie niekontrolowanemu formowaniu się zanieczyszczeń
Zasada działania:
 • Moduł PHR łączy wiedzę o wszystkich elementach związanych z kotłem np. pompy, wentylatory, turbina itp.Moduł obejmuje aspekty takie jak praca kotła,konfiguracja młynów itp. oraz zawiera charakterystyki elementów, takich jak krzywa charakterystyki pracy wentylatora ciąg
Cechy:
 • Przy użyciu kalkulacji typu „ co jeśli” rezultaty zmian parametrów testowane są z góry
 • Wymiana informacji z CLEANING MANAGER zapewnia, że zdefiniowana strategia czyszczenia będzie utrzymywać sprawność i dyspozycyjność kotła
Korzyści:
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących podczas pracy instalacji bloku energetycznego
 • Rozpoznanie i utylizacja potencjału w zakresie redukcji kosztów
 • Oprogramowanie i sprzęt pochodzący z jednego źródła, idealnie dostosowane dla osiągnięcia optymalnego czyszczenia kotła przy najwyższej sprawności i dyspozycyjności.
 • Elastyczna i automatycznie działająca strategia czyszczenia
 • Monitoring kosztów i osiągów każdego elementu procesu
 • Wykrywanie zakłóceń w pracy i lepsze przygotowanie się do planowanych odstawień