Przejdź do treści

Aplikacje

SMART Clean considers the entire process: Utilising extensive analysis expertise 

Zmiana jakości i mieszanki paliwa

W poszukiwaniu oszczędności operatorzy zakładów zakupują tanie paliwo o niskiej jakości. Posiada one inną charakterystykę chemiczną niż te o wyższej kaloryczności. Zmiana jakości paliwa pociąga za sobą zmiany w samym procesie spalania, które są odzwierciedlone przez niższą/wyższą temperaturę spalania oraz zmianę temperatury spalin które w sposób bezpośredni mają wpływ na formowanie się zanieczyszczeń. Używając SMART Clean następuje ciągła ewaluacja ważnych parametrów procesowych i czyszczenie kotła w sposób automatyczny, który z odpowiednim wyprzedzeniem informuje czy przepływ ciepła nie został zredukowany.

Jednym w naszym projektów referencyjnych byliśmy w stanie utrzymać stałą wymianę ciepła przy zmieniających się parametrach fizykochemicznych spalanego węgla.

 

 

Ciężkie szlakowanie komory paleniskowej i blokowanie leja.

W ekstremalnych warunkach ciężkie szlakowanie komory paleniskowej może prowadzić do oderwania się dużych bloków szlaki następstwem czego będzie zatkanie leja paleniska. Niektóre z takich bloków szlaki mogą ważyć nawet kilka ton. Jeżeli lej zostanie zablokowany w ten sposób jego oczyszczenie wymaga odstawienia kotła.

Aby temu zapobiec, wymagany jest ciągły monitoring kluczowych parametrów procesowych i zastosowanie odpowiednio zbalansowanej strategii czyszczenia kotła.

Smart Clean wykrywa na bieżąco rejony formowania się zanieczyszczeń i uruchamia stosowne czyszczenie w odpowiednim czasie.

 

 

 SMART Clean uwzględnia kompletny proces:
 

Dostawca rozwiązań

Spalanie paliw kopalnych jest kompleksowym procesem, który staje się prawdziwym wyzwaniem, gdy problemy zostaną rozpoznane zbyt późno i gdy jakiekolwiek działania nie są w stanie zmienić zaistniałej sytuacji.

Poprzez połączenie pomiarów bezpośrednich, analizy danych i ich ewaluacji, SMART Clean dostarcza wszechstronną analizę, która jest konieczna do ciągłego monitoringu ważnych parametrów procesowych i do określenia stosownych działań czyszczących w czasie rzeczywistym. SMART Clean stanowi idealne rozwiązanie dla wyzwań związanych ze specyfiką pracy kotła.

 

Słaba wymiana ciepła

Osady gromadzące się na powierzchni wymiany ciepła działają jak izolator redukując wymianę ciepła. SMART Clean oferuje specjalnie zaprojektowane dla kotłów energetyczny sensory, które w sposób ciągły i bezpośredni mierzą przepływ ciepła. Kluczową zaletą niniejszych sensorów jest dokładne uchwycenie momentu spiekania osadów i usunięcie ich na czas.

 

Jeden z naszych projektów referencyjnych uzyskał 35% wzrost przepływu ciepła w komorze paleniskowej.

Zbyt wysokie koszty czyszczenia kotła

Czyszczenie kotła na ruchu w oparciu o stałe interwały czasowe może nie być efektywne, jeżeli jest przeprowadzane zbyt często. Przy takim czyszczeniu następuje duże zużycie medium czyszczącego, co oznacza duży koszt finansowy takiej operacji. Stosując SMART Clean czyszczenie jest aktywowane jedynie, gdy jest rzeczywiście potrzebne. Uruchamiane są jedynie konkretne urządzenia, a SMART Clean dopasowuje ich parametry czyszczenia do danej sytuacji zanieczyszczenia.

W jednym w naszych projektów referencyjnych zredukowaliśmy ilość akcji czyszczących o 35% i zużycie pary o 40% bez wpływu na skuteczność czyszczenia, redukując koszty.

Uszkodzenie rur wywołane zbyt częstym czyszczeniem

Ze względu na zmieniające się warunki spalania zmieniają się również warunki formowania zanieczyszczeń. Odpowiednie czyszczenie kotła ze stałymi parametrami czyszczenia może prowadzić do nadmiernego oczyszczania powierzchni. W rezultacie powierzchnie czyste są niepotrzebnie ponownie czyszczone, co może prowadzić do erozji rur kotłowych.

Wykorzystując dane i pomiary pochodzące z sensorów oraz monitoring danych, można zapewnić stałą skuteczność czyszczenia. SMART Clean jest w stanie zapobiec niepotrzebnemu czyszczeniu i zminimalizować ryzyko uszkodzenia rur kotłowych przez definiowanie stosownych parametrów czyszczenia.

 

 

Zbyt częste odstawienia kotła

Paliwa z tendencją do ciężkiego szlakowania np. RDF stanowią wyzwanie dla wszystkich operatorów. Praca kotła jedynie przez kilka tygodni, po czym następuje jego odstawienie nie jest niczym niezwykłym. W takich przypadkach stosowanie strategii czyszczenia opartej o stałe interwały czasowe może przynieść jedynie niewielką poprawę. SMART Clean nie tylko aktywuję stosowne działania czyszczące, kiedy jest to naprawdę konieczne, ale również wykrywa miejsca formowania się zanieczyszczeń. Zdolności analityczne SMART Clean są w stanie zidentyfikować i skupić się na akcji czyszczącej, unikając i redukując nadmiernego czyszczenie. W jednym z naszych projektów referencyjnych wydłużyliśmy czas pracy kotła z 8 do 24 tygodni.

 

Zmiana obciążenia kotła

Formowanie się zanieczyszczeń i ich zmiana w czasie zależy również od obciążenia kotła, podobnie jak i od różnej kombinacji młynów. Czyszczenie kotła na ruchu może być jedynie efektywne, kiedy zawsze wiemy gdzie, jak i kiedy formowane są zanieczyszczenia.

SMART Clean pozyskuje tą wiedzę i dostarcza kompletne instrukcje czyszczenia ze wszystkimi stosownymi parametrami. Robiąc to SMART Clean może współpracować z urządzeniami czyszczącymi różnych producentów. Im bardziej elastycznie może być sterowane urządzenie czyszczące tym większa jego efektywność działania.