Przejdź do treści

PROSIM – Symulacja Termodynamiczna

Procesy spalania węgla, biopaliw, odpadów jak i również procesy HRSG można modelować za pomocą PROSIM – modułowego oprogramowania symulacyjnego.

PROSIM ułatwia obliczenia wszystkich procesów występujących w elektrowni, od prostych obliczeń kogeneracyjnych do kompleksowych, złożonych obliczeń cyklicznych, zarówno dla obciążeń nominalnych jaki częściowych.

PROSIM bardzo dobrze sprawdza się w planowaniu zmian w procesie. Biblioteka zawiera ponad 70 modułów dotyczących  elektrowni oraz bibliotekę turbin gazowych. Biblioteka bazowa zawiera ponad 30 gotowych do użycia wzorców.

Ponad 50 licencji zostało sprzedanych do firm konsultingowych, producentom energii i urządzeń oraz uniwersytetom na całym świecie.

Zastosowania przemysłowe
  • Układy kogeneracyjne
  • IGCC
  • PFBC
  • Elektrownie jądrowe
  • Elektrownie oraz przemysł papierniczo – celuozowy
Obsazary działania
  • Planowanie nowych procesów w elektrowni
  • Obliczania dla modyfikacji procesu
  • Kalkulacja danych wymiarowych komponentów
  • Testy wydajności turbiny gazowej / parowej itp.
  • Symulacje