Przejdź do treści

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesu kotłowego powinna być kompleksowa. Często właściwie dostrojony kocioł dla danych parametrów pracy (mieszanka paliwa, obciążenie kotła, konfiguracja młynów itp.) nie daje powtarzalnych rezultatów dla innych ustawień parametrów pracy.
Clyde Bergemann spogląda na proces optymalizacji kotła, jako całość i dostarcza najbardziej skuteczne rozwiązania.


Ponieważ proces wymiany ciepła rozpoczyna się w palenisku, konieczna jest właściwa ewaluacja systemu spalania. Proces spalania jest kompleksowy, a wpływ na niego posiada wiele czynników. Nawet najmniejsza zmiana w kluczowych parametrach procesu może mieć ogromny wpływ na sprawność i dyspozycyjność całego bloku.


Clyde Bergemann zastosował technologię szczegółowej symulacji procesów spalania, aby przewidzieć efekty zmiany parametrów na sprawność, emisję, korozję i formowanie się osadów.


Proces optymalizacji wspiera i uwzględnia również całkowitą gamę produktów oferowaną przez Clyde Bergemann Power Group, składających się z systemów czyszczenia kotła na ruchu, transportu popiołu i żużla jak i również instalacji ochrony powietrza. Zaprojektowanie, lokalizacja i praca tych systemów ma pośredni i bezpośredni wpływ na proces spalania.

Dział badań i rozwoju Clyde Bergemann Power Group analizuje wzajemne relacje pomiędzy dostarczanymi systemami oraz ich wpływem na proces spalania. Powodem tego jest fakt, że im więcej systemów jest optymalizowanych dla danego procesu spalania tym większy i bardziej pozytywny mają one wpływ na sprawność i dyspozycyjność układu przy jednoczesnej redukcji emisji.

Jeżeli system spalania jest odpowiednio zaprojektowany i odpowiednio dostrojony, kolejny aspekt procesu skupiony jest na czystości kotła i ewaluacji systemu czyszczącego. Taka analiza składa się z całościowego spojrzenia na parametry pracy kotła i zidentyfikowania szczytowej sprawności dostępnej poprzez polepszenie czyszczenia i optymalizację systemu. Dlatego Clyde Bergemann wykorzystuje różne typy czujników i oprogramowania, aby zidentyfikować i przeanalizować bieżący stan zanieczyszczenia w całym kotle. Przykładowo termodynamiczne modelowanie może być używane do analizy przepływu ciepła i do określenia możliwości poprawy w każdym obszarze kotła.

@ Vattenfall Europe Generation AG