Przejdź do treści

Sprawność kotła

Osady popiołowe powstałe ze spalania paliw stałych i ciekłych są nieodzownym elementem towarzyszącym pracy kotłów energetycznych i odzysknicowych, spalarni odpadów, instalacji petrochemicznych i innych wymienników ciepła.
Osady powstały na powierzchniach wymiany ciepła obniżają ich sprawność i mogą prowadzić do kosztownych problemów eksploatacyjnych. Brak stosowania systemów czyszczących na ruchu prowadzi do częstych nieplanowanych odstawień kotła oraz ponoszeniu wysokich kosztów związanych z czyszczeniem podczas postoju. Utrata przychodów występuje zarówno w wyniku nieplanowanych odstawień kotłów jak i również w wyniku zmniejszenia ich sprawności poprzez zabrudzone powierzchnie wymiany ciepła.

Ograniczenie strat przychodów z tytułu produkcji energii jest od wielu lat głównym celem Clyde Bergemann Power Group. Clyde Bergemann dostarcza systemy czyszczące zdolne do usuwania wszystkich rodzajów zanieczyszczeń powstałych z paliw stałych i ciekłych w sposób bezpieczny i wysokosprawny podczas pracy kotła.

Korzyści wynikające z zastosowania systemów czyszczących Clyde Bergemann:
  • Wydłużenie dyspozycyjności kotłów
  • Zwiększenie wydajności kotłów
  • Zrównoważona wymiana ciepła zgodna z parametrami projektowymi kotła.
  • Zwiększona sprawność
  • Zoptymalizowana i ekonomiczna praca instalacji czyszczących z systemem SMART Clean™
  • Niezawodny serwis
  •  


    Instalacje referencyjne na całym świecie świadczą o tym, że produkty Clyde Bergemann pracują w najcięższych warunkach spełniając jednocześnie oczekiwania naszych klientów.