Przejdź do treści

Zarząd grupy - Kierownictwo

Nasz Group Management działa w interesie całej organizacji celem osiągnięcia trwałego wzrostu. Group Management ustala podstawowe cele oraz fundamentalne kierunki działania i jest odpowiedzialny za politykę grupy oraz ich organizacji. Zespół zarządzający składa się z CEO oraz z Managerów wyższego szczebla działających na poszczególnych poziomach grupy.