Przejdź do treści

“Rozwiązania dla Czystej Energii” sześć obszarów biznesowych dostarcza wszechstronne portfolio rozwiązań.

”Rozwiązania dla Czystej Energii” obejmują szerokie portfolio produktów i systemów dla zwiększenia sprawności i skutecznego czyszczenia kotłów na ruchu, transportu materiałów sypkich, systemów wyprowadzania spalin, ciągłego odzysku energii i palników specjalistycznych. Technologie Clyde Bergemann zostały z powodzeniem zastosowane na całym świecie w branżach i instalacjach takich jak: wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spalarniach odpadów, kotłach biomasowych, przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym, w przemyśle celulozowo- papierniczym w cementowniach i kopalniach kruszyw oraz w przemyśle okrętowym.