Skip to main content

SMART Blend

Sürekli, Tam Entegre Dozajlama, Harmanlama ve Taşıma İçin

SmartBlend, harmanlanmış çimentoların (CEM 2/3/4 gibi) üretiminde kullanılan yenilikçi bir sistem olup nihai harmanlanmış ürünün bir hedefe taşınması, etkili dozajlama ve harmanlama işleminden sonra önemli bir gerekliliktir. Ancak, doğru ve homojen bir nihai malzeme veya yakıt karışımının taşınmasının yoğun bir üretim prosesi açısından kritik olduğu tüm endüstriyel uygulamalar için düşünülebilir. SmartBlend genellikle daha kompleks çok-prosesli Harman Karıştırma tesislerinin veya diğer yarı-entegre depolama, ağırlık/dozajlama, taşıma sistemlerinin yerini alır. Uygun bir ham madde kaynağına bağlanan SmartBlend sistemi dozajlama, harmanlama ve hedefe taşıma işlemlerini tek bir sürekli, tam entegre, on-line proseste gerçekleştirecektir.

Sistem, birincil Çimento tesisi prosesinden tamamen bağımsız olarak, ör. bir liman, depo veya dağıtım merkezi veya uzaktan geçici yapılandırma için modüler formatta çalışabilir.

SmartBlend sistemi, 10 tph kadar küçük miktarlardan 150 tph gibi toplam harman çıktılarına kadar birçok üretim gereksinimine uygun çok çeşitli büyüklüklere ve örneğin 20-50, 50-80, 80-150 tph gibi belirli bir genel aralık dahilinde farklı harmanlama oranlarının elde edilebilmesi için değişken hızlı besleme yapılabilmesine imkan tanır.

SmartBlend sistemi, ham madde başına bir adet olmak üzere çok sayıda bağımsız SmartFeed ünitesinden oluşur. Her bir SmartFeed, kendi değişken hızlı besleme kontrolü ile tamamlanmış, son derece hassas bir Gravimetrik Dozajlama ve Pnömatik taşıma ünitesinin birleşimidir.

Tüm işlevlerin tek bir ünitede toplanması sistemin aşağıdaki parametreleri güvenilir bir şekilde sağlamasına imkan tanır:

 • Düşük veya yüksek kapasite
 • Taşıma havası, hızı ve diğer faktörlerden etkilenmeden sürekli stabil doğruluk ve akış sürekliliğinin sağlanması
 • Düşük aşınma ve bakım gereksinimi
 • Düşük enerji
 • Uzak mesafe ve yüksek kapasite
 • Değişken faz yoğunluğu (ürün/hava oranı)

SmartBlend sisteminin çıkışına ilişkin "Akıllı" tasarımlar, her bir malzeme akımının birbiriyle etkili bir şekilde karışmasını sağlar ve bu da harmanlama işleminin neredeyse taşıma işleminin ilk aşamasında tamamlanması anlamına gelir ve bu kısa mesafeler için idealdir.

Özellikler
 • Harmanlanmış Çimentolar veya benzer çok-beslemeli/yakıtlı prosesler için "on-line üretim" için "Kombine Dozajlama, Harmanlama ve Taşıma sistemi"
 • Besleme başına %1 doğruluk oranlarına ulaşabilen "Yüksek Doğruluklu GraviMetrik Dozajlama sistemi"
 • Yüksek verimli "Harmanlama"
 • "Daha sade bir genel tesis tasarımı", daha az proses aşaması ve bileşeni
 • Aralık, oranlar ve işletim açısından "Esneklik", 10-150TPH, malzeme ve depolama uygunluğuna bağlı sonsuz çalışma uzunluğu
Avantajları
 • Basit tek bir sistem, kompleks çoklu üretim proseslerinin yerini alır, kurulumu, işletimi ve bakımı daha kolaydır, tam esneklik sağlar
 • Ham maddelerin hassas dozajlanması oranların Kalite Güvencesinin garantilenmesini sağlar: Ayrı bir karıştırma prosesi gerekmez, nihai Harmanlanmış ürünün tamamen homojen bir karışımı elde edilir, Endüstriyel CV standartlarına ve harman tipi karıştırma işlemine eşdeğerdir
 • Toplam paket ele alındığında, konvansiyonel proseslere kıyasla daha küçük bina ve daha az bakım gereksinimi, daha düşük işletme giderleri ile genel olarak daha az masraf çıkarır
 • Harmanlanmış çimentolar, ham maddelerin mevcut olduğu her yerde, her hızda ve üretim modu seçeneklerinde ister doğrudan kamyona yüklenen küçük işlemlerle isterse de yığın silo depolamaya yönelik uzun işlemlerle gerçekleştirilebilir. Çimento tesisinde bulunması şart değildir. Modüler sistemler kullanılabilir.